Grovt maktmisbruk

«I maktens vesen ligger også dens misbruk.» Immanuel Kant

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ERFARNE

og kyniske fagforeningsledere vil sannsynligvis skrive under på at Norsk Flygelederforening er den flinkeste i klassen til å utnytte sin makt. De kan lamme all flytrafikk i dette land og påføre titusenvis av passasjerer ergrelser, lidelser, brustne håp og økonomisk tap. De kan forandre statsministerens planlagte toppmøte med den tyske forbundskansler Gerhard Schröder. Men de vil sannsynligvis slippe unna med det. Ifølge forsker Torgeir Aakvaag Stokke i Fafo, som er blant landets fremste eksperter på norsk arbeidslivspolitikk, er forbundet aldri dømt i arbeidsretten for ulovlige aksjoner. Og bare én gang har forbundet deltatt i en lovlig streik. Det skjedde mot forbundets vilje, da det daværende Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) i 1998 var nødt til å tvinge fram tvungen lønnsnemnd for å få slutt på en streik moderorganisasjonen ville ut av. For flygelederne har det vært nok å drive diskrét muskelspill for å oppnå det de har villet. Deres arbeidsgivere, politikerne, Luftfartsverket og nå Avinor, har hele tida visst at de kunne lamme hele samfunnet. Derfor har de ikke behøvd å gjøre det.

NÅ HAR DE

gått over streken, kanskje ikke beviselig juridisk, men i folks bevissthet. Alle som fulgte med i radio og tv mandag og fortsatte å følge mediene i går, forstår at flygelederne misbruker sin makt, som de til overmål har fått av samfunnet. Hvor fagforeningsvennlig man enn måtte være, vil ingen være i tvil om at den kollektive sykemeldingen blant flygelederne på Røyken er en aksjon, ikke bare en re aksjon. Alle med litt innlevelsesevne vil kunne forstå forbitrelsen som oppstår blant de ansatte i den påkostede Røykensentralen over Avinor-administrasjonens beslutning om å flytte arbeidsplassen deres til Sola. Vi ville neppe jublet her i avisa hvis sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen fortalte at han hadde innstilt overfor styret å flytte oss til Bergen. Men vi hadde neppe blitt syke alle sammen på en gang. Og om vi hadde blitt det, hadde vi neppe krevd å bli trodd på det. Dessuten ville det bare gått ut over oss selv og våre eiere. Leserne ville valgt andre aviser. Dagbladet har ikke monopol. Det har flygelederne som er organisert i Norsk Flygelederforening. Som fagpersoner med en helt spesiell og godkjent kompetanse har de fått delegert ansvaret for vår sikkerhet. I prinsippet har de vår tillit. De har en nøkkelrolle som ingen andre kan erstatte, muligens med unntak av militære. Men i demokratiske samfunn sender vi ikke inn «the marines» straks det oppstår en arbeidskonflikt.

DERI LIGGER

flygeledernes makt. Deres oppgave er så viktig at de ansatte må være 100 prosent friske for å gjøre jobben. Derfor har den enkelte flygeleder rett til å gå fra operativ tjeneste når det oppstår svekkelse i helsetilstanden. Vi kan ikke ha flygeledere som er sjokkskadet eller hangler med influensa, når de skal passe på passasjerer 11 000 meter oppe i lufta. Men når de misbruker en slik bestemmelse til å lamme et helt samfunn, går de over streken. Når de likevel gjør det, åpenbart med velberådd hu, er det fordi de vil bli hørt i en debatt hvor de føler seg overkjørt, og fordi de med 99 prosents sikkerhet ikke må stå til ansvar juridisk eller økonomisk. Da må de i så fall rettsforfølges og få en dom mot seg i arbeidsretten. Skal de det, må det bevises at de har brutt regelverket. Og hvis den instans som innstevner forbundet for arbeidsretten makter å bevise det, hva oppnår man? Et forbund med et økonomisk erstatningsansvar som ville slå hele forbundet konkurs. Oppsigelser av nøkkelpersonell. Et samarbeidsklima som mer enn noe vil true sikkerheten i lufta. Mangel på gode sanksjonsmuligheter freder flygelederne.

DET BEDRØVELIGE

er at slik maktmisbruk svekker fagforeningers legitimitet og oppslutning i befolkningen. Det tar fokus fra selve saken, som kunne være at aksjeselskapet Avinor under Randi Fleslands ledelse kjører uforsvarlig fort i svingene, at hun har pådratt seg samarbeidsproblemer i iveren etter å etterkomme myndighetenes ønske om billigere drift, at det kan stilles store spørsmål ved klokskapen i å legge ned et åtte år gammelt topp moderne anlegg til et sted mellom 550 og 800 millioner kroner. Hvis formålet med aksjonen var at flygeledernes stemme skulle bli hørt, har de oppnådd det stikk motsatte. For om de nå blir hørt, blir de ikke trodd.