Grunnkurs om vern

Kulturvandalisme skyldes uvitenhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VERNEVERDIGE BYGNINGER

er høvla ned i Norge. Eller de har forfalt så lenge at de simpelthen måtte rives. Og vips kom en verdifull tomt i stedet. Kulturminner er blitt skaltet og valtet med og omgjort til inntektsgivende formål. Kultur har ikke stått øverst på politikernes dagsorden.

Mesteparten av fortidas og nåtidas vandalisme skyldes mangel på kunnskap.

Det må også være bakgrunnen for at Kvinneklinikken i Oslo nå risikerer å bli solgt av staten til boligformål innenfor Pilestredet Park på det gamle Rikshospitalets område. Kvinneklinikken (arkitekt I.H. Hjorth i 1914) ble Nord-Europas flotteste fødeklinikk. Den representerer både arkitektur- og kvinnehistorie.

HADDE DET EKSISTERT

et minimum av kulturbevissthet hos våre myndigheter, hadde aldri noe slikt kunnet skje. Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum arbeider for å redde Kvinneklinikken for at den kan bli et nasjonalt museum og kunnskapssenter for helse. Norge er selvfølgelig det eneste landet i Europa som ikke har noe tilsvarende av størrelse. Men staten synes i sin griskhet etter penger at det er viktigere med noen ekstra millioner i statskassa enn at kultur- og arkitekturhistorien ivaretas. En av hovedstadens signalbygninger kan ende som husrom for rikfolk.

Både Riksantikvaren og Byantikvaren er engasjert på Stiftelsens side, men det har dessverre vist seg at våre fremste bevaringsmyndigheter hittil ofte er kommet til kort, fordi antikvariske myndigheter stadig møter uvitenhet, både lokalt og nasjonalt. Og pengenes overmakt.

NÅ VIL RIKSANTIKVAREN

prøve å bevisstgjøre riks- og lokalpolitikere gjennom et seminar 14. oktober. Tidligere riksantikvar og medlem av Stiftelsen, Stephan Tschudi-Madsen, skal fortelle om sine erfaringer fra konflikter mellom kulturminner og politiske hensyn. Dem er det mange av.

Riksantikvaren tilbyr også politikere, planleggere og andre som arbeider profesjonelt eller frivillig med kulturminnevern, økt kompetanse og kunnskap gjennom et studietilbud. Grunnkurset, som også vil gi studiepoeng, utvikles i samarbeid med NTNU i Trondheim, Norges landbrukshøgskole på Ås og ved arkeologistudiet ved Universitetet i Tromsø. Ved Høgskolen i Stavanger er det allerede i gang grunnkurs i kulturminneforvaltning og samfunnsplanlegging rettet mot det kommunale planapparat.

MELD DERE PÅ, FOLKENS.

Så unngår vi kanskje framtidige skandaler. Vi har mye å skamme oss over: rivning av Lars Backers funkisrestaurant Skansen i Oslo i 1970, Kino-Paleet på Majorstua (arkitektene Lorentz Harboe Ree og Carl Buch), revet i 1964, Edvard Munchs våningshus på Ekely, revet i 1960, det engelske kvarter på Drammensveien, tegnet av Paul Due og Bernhard Steckmest, høvla ned i 1964, blant mye mer.

Stephan Tschudi-Madsen har mye å berette på seminaret 14. oktober. Men Karl Johans gate i Oslo ble reddet. Tschudi-Madsens fanesak. Bystyret gikk inn for å rive hele Karl Johan.

Snakket vi om uvitenhet?