GRUSOMME FUNN: Mattilsynet har intensivert kontrollen av slaktegris. Da de dro på varlsede kontroller gjorde de skrekkfunn. – Vi hadde varslet at vi skulle gjennomføre uanmeldte besøk, så det var overraskende at vi fant så mye dårlig ivaretatt gris, sier Mattilsynets Berget til Dagbladet. Video: Mattilsynet. Vis mer

Grusomme funn hos grisebønder i Rogaland: - Det går inn på meg og våre inspektører

– Svikten her er at syke dyr ikke har blitt tatt hånd om.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mattilsynet i Rogaland har intensivert jakten på slaktegris som behandles dårlig. På videoen over kan du se noen av Mattilsynets funn fra flere forskjellige gårder i Rogaland. Videoen viser blant annet svært syke griser i overfylte binger, og noen av grisene er i så dårlig forfatning at de knapt nok klarer å gå. Det var NRK som omtalte saken først. Funnene gjorde at Mattilsynets avdelingsleder Odd-Ivar Berget ble sjokkert.

– Vi hadde varslet at vi skulle gjennomføre uanmeldte besøk, så det var overraskende at vi fant så mye dårlig ivaretatt gris, sier Berget til Dagbladet.

Bondens ansvar

Når dyrene behandles på en dårlig måte, er det bondens ansvar. Det sier Norsvins fylkesleder i Rogaland, Per Inge Egeland. Han er samvirkebedriftens leder i det kontrollerte området. 370 bønder er med i Norsvin, og selv om Egeland ikke vet om noen av deres medlemmer er involvert, uttaler han seg på vegne av næringa i området.

– Jeg har ikke sett videoen, men jeg tar sterkt avstand til de som ikke klarer å ivareta dyrene og som ikke følger norsk lov. Norsk lov bør være minimumskriteriet for hvordan vi behandler dyrene, for helst skal vi være mer omtenksomme.

Mattilsynets Berget er enig i at det er Bondens ansvar å ivareta sine dyr.

– Dette er ting som ikke skulle skjedd, og det skulle bonden sørget for. Mattilsynet har et ansvar om å påse at bøndene følger retningslinjene, men det er bonden ansvar, sier Berget.

Oftere kontroll

I løpet av 2017 ble mattilsynet enig om å øke fokuset på slaktegris som behandles dårlig. Dette har ført til at alle gårdene som driver med slaktegris skal kontrolleres i en periode fram til starten av 2018. Det har ført til at enkelte gårder har blitt kontrollert oftere enn tidligere.

– Vi har ikke økonomi til å reise rundt overalt, og det går ofte mange år mellom hvert tilsyn på gårdene, sier Berget.

Men på grunn av flere kontroller den siste tiden, ble funnene avdekket. Funn som ifølge mattilsynets avdelingsleder er svært alvorlige.

– Alle filmsnuttene viser skadd gris som ikke er bevart som den skal. Grisene som ligger sidelengs og som drar bena etter seg burde, etter min vurdering, vært avlivet, sier Berget.

At dyr lider, ikke får behandling og generelt vedlikeholdes dårlig, ønsker ikke Norsvin å se.

– Det er bare å beklage, og jeg er skuffet over mine kollegaer som ikke følger opp dyrene sine bedre, sier Egeland.

Hastetiltak

På de aktuelle gårdene ble det iverksatt hastetiltak. Det gjør at bonden på de aktuelle gårdene må følge visse krav.

– Bøndene har fått hastetiltak om å sørge for nødvendig behandling eller avliving. Når vi er rundt og gjør funn som dette, så går det inn på meg og våre inspektører å se at dyrene ikke blir bedre ivaretatt.

Både mattilsynet og Norsvin er enige om at næringen må gjennom en holdningsendring.

– Jeg er bekymret for at næringen ved enkeltprodusenter ikke tar dette på alvor, og jeg mener det er på tide med en kulturendring og at dyrene følges bedre opp. Endringene går i dag for sakte, og for mange gris ligger og lider, sier Mattilsynets Berget.

Og endringene er ifølge Norsvin ikke så vanskelige å gjennomføre

– Det er ikke vanskelig å gjøre noe med det. Vi ønsker bedre vilkår for slaktegris. I tilfeller som dette går det ut på at syke og skadde dyr må behandles, sier Norsvins Egeland.