Gry-saken koster flesk

Den snart to måneder lange drapsetterforskningen av Gry-saken i Skien tærer hardt på politiets økonomi. Overforbruket har passert én million kroner, og private selskaper som er rammet av etterforskningen krever betaling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden Gry Hosein ble meldt savnet 14. januar, har et titalls politifolk i Skien politidistrikt hatt fokuset sitt mot en oppklaring av saken. I tillegg har flere etterforskere fra Kripos bistått det lokale politiet i Skien. Regningen for disse etterforskerne betales sentralt.

Mye av politiarbeidet er selvsagt gjort i vanlig arbeidstid, men det har også blitt mange lange arbeidsdager for de ansatte ved Skien politistasjon. Utallige overtidstimer er ført på lønningslistene. Hvor mange, har ingen fullstendig oversikt over.

Etterforskningsleder Jon Borgen har hatt få frikvelder, for ikke å si dager, siden Gry ble meldt savnet og ektemannen siktet for drap.

Tapte kraftinntekter

Det er likevel ikke bare overtid som har fått takstameteret til å løpe løpsk. Også utgifter til leteaksjonene, brannvesenet, dykkere, hundepatruljer og reiser til Israel påløper. Mange har deltatt frivillig i leteaksjonene, blant annet Røde Kors. Skulle disse utgiftene blitt medregnet, ville den totale regningen blitt stor. Noen av utgiftene forbundet med søk i elver og fjorder, blir dekket av en sentral pott for slike aksjoner.

En av de private bedriftene som har tapt penger på Gry-saken er Norske Skogindustrier ASA Kraftverkene. Selskapet, som kanskje bedre er kjent som Union Bruk i Skien, måtte to ganger stenge kraftstasjonene sine i forbindelse med søk etter Gry i Skiensvasssdraget.

- Vi fakturerer for tapte kraftinntekter så lenge vi måtte stenge Skottfoss og Klosterfossen, sier kraftverksjef Ruben Kaasa til Dagbladet.no.

- Synes dere det er greit i en slik sak?

- Ja, jeg kan ikke se noe galt i det. Det er jo samfunnet, gjennom politiet, som ber oss som en privat bedrift om å stanse driften, og det koster oss selvsagt penger, sier Kaasa.

Kraftselskapet, som er eid av Norske Skog, fakturerer for i overkant av 100 megawatt timer med kraft, som kunne vært solgt på spotmarkedet. Totalregningen til politiet blir på rundt 40 000 kroner.

- Men vi har ikke tatt betalt for arbeidet med å stenge fossene, og i tillegg har vi tapt mer inntekter enn det vi fakturerer for, sier Kaasa.

Han opplyser at stengningene 19. januar og 2. mars kom på et uheldig tidspunkt for politiet rent økonomisk, ettersom spotprisen på kraft var høy i markedet disse dagene.

Utgifter dekket

Skien politidistrikt har et budsjett på rundt 60 millioner kroner i året. Det er tatt høyde for minst en stor tung politisak i året, men Gry-saken er blitt mer omfattende enn som så, i tillegg kom den helt i begynnelsen av året. Dermed er potten allerede oppbrukt.

Den endelige regningen er ikke klar ennå, ettersom etterforskningen fortsatt pågår. Dagbladet.no er kjent med at ekstrautgiftene allerede har passert én million kroner. Hvor mye av dette politidistriktet får dekket inn, er foreløpig uklart.

Vurderingsspørsmål

Politidirektoratet kan bistå med ekstra økonomiske ressurser dersom det er nødvendig.

- Vi fikk nylig en statusrapport fra Skien med en oversikt over ressursbruken i Gry-saken. Vi har en løpende dialog med politimesteren i Skien, og dersom det viser seg å være nødvendig kan vi yte ekstra midler, sier politimester Asbjørn Gran i Politidirektoratet til Dagbladet.no.

Han understreker at ingenting er avgjort, men at den økonomiske situasjonen for politidistriktet vurderes fortløpende.

- Jeg er ingen garantist for at det blir bevilget mer penger. Det må skje etter en dialog med politidistriktet, og eventuelle inndekninger kan skje dersom politidistriktet har hatt urimlig påførte kostnader i forbindelse med etterforskningen, sier Gran.