Gundersen fortsetter vin-kampen

Frp-stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen er forbauset over at EFTA-domstolen godtar dagens Vinmonopol-ordning. Han vil forsatt kjempe for at vin med 11-12 prosent alkoholstyke skal kunne selges i butikkene, både i retten og gjennom nye forslag i Stortinget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Flertallet av det norske folk ønsker at alminnelig svakvin skal kunne selges i butikkene, sier Gundersen til NTB.

EFTA-råd

En rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i dag sier at den norske ordningen med vin på polet og øl med inntil 4,75 prosent alkoholstyrke i butikkene ikke er i strid med EØS-avtalen. Fridtjof Frank Gundersen er altså forbauset. I tillegg aner han en norsk klo bak EFTA-uttalelsen.

- Hvis en leser tidligere uttalelser fra ESA og EU-kommisjonen, fremgår det klart at disse mener den norske vinmonopolordningen ikke kan forsvares av avholds- og sosialpolitiske grunner. Dersom EFTA-domstolen nå har tatt avstand fra såvidt sterke uttalelser, er det neppe noen annen forklaring enn at domstolens formann er den tidligere norske regjeringsadvokaten, sier Gundersen til NTB.

Forbehold

Fridtjof Frank Gundersen oppholdt seg i dag i Paris, og var tidlig på dagen bare gjort muntlig kjent med konklusjonene i EFTA-domstolens uttalelse. Han tok derfor forbehold om å få studere premissene i EFTA-uttalelsen nøyere.

- Jeg vet heller ikke hvordan Oslo byrett velger å tolke disse premissene, sier han.

Frp-stortingsrepresentant og jusprofessor Gundersen har gjennomført flere tvisterunder mot norske myndighetsorganer med sikte på friere import og liberalisert salg av vin.

Den aktuelle saken har bakgrunn i at Gundersen i sin tid søkte Oslo kommune om tillatelse til å opprette et privat vinutsalg i hovedstaden. Søknaden ble avslått. Gundersen stevnet deretter kommunen for Oslo byrett for å få omgjort avgjørelsen.

Byretten bestemmer

Byretten har ansett tvisten som en prøvesak etter EØS-reglene, og har derfor bedt EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse om hvordan disse reglene er å forstå. Det er denne uttalelsen som nå foreligger, og som altså ikke går stortingsrepresentant Gundersens vei.

Imidlertid er det fortsatt Oslo byrett som skal avgjøre tvisten rettslig. Gundersen sier han ikke har til hensikt å trekke søksmålet, og forsatt er spent på hvilken vekt byretten legger på EFTA-domstolens premisser. Samtidig varsler han altså nye forslag i Stortinget om friere vinsalg.

(NTB)

GIR IKKE OPP: EFTA-domstolen godtar dagens Vinmonopol-ordning, men Fritjof Frank Gundersen (FrP) vil fortsatt kjempe for at nordmenn skal få kjøpt vin i butikken.