Gundersen til søksmål for DLF

Stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen vil gå til søksmål for å få godkjent Frp-utbryternes DLF-liste i Akershus.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Akershus har ikke valgstyret godkjent noen av de to listene som stiller til valg under navnet Det Liberale Folkeparti. Begge må komme opp med et nytt navn og samle inn 500 underskrifter innen 23. mai.

Fridtjof Frank Gundersen er valgt til leder for Frp-utbryternes DLF, og mener valgstyret i Akershus ikke kan la være å ta stilling til hvilken av listene som skal godkjennes.

- Deres beslutning er helt i strid med Stortingets klare forutsetning for hvordan disse valgstyrene skal opptre, sier Gundersen til NTB. Han vil i løpet av de nærmeste dagene kreve en midlertidig forføyning inntil saken er rettslig avgjort.

Ja i Aust-Agder og Sør-Trøndelag

Fylkesvalgstyret i Aust-Agder og Sør-Trøndelag har godkjent stortingsvalgslistene til Frp-utbryterne i fylkene under navnet Det Liberale Folkepartiet (DLF).

Dermed er Aust-Agder og Sør-Trøndelag de første fylkene som gir Frp-utbryternes liste sin godkjenning i konkurranse med den såkalte Johansen-lista, som også bruker navnet Det Liberale Folkepartiet.

Johansen-lista i Aust-Agder ble underkjent av et enstemmig fylkesvalgstyre, opplyser sekretæren i fylkesvalgstyret, Svein Festervoll til NTB. Også i Sør-Trøndelag ble den såkalte Johansen-lista underkjent av fylkesvalgstyret.

Tidligere har fylkesvalgstyrene i Nordland og Vestfold underkjent begge DLF-lista i de to fylkene. Dette betyr at både Johansen-listene og listene til Frp-utbryterne må samle 500 underskrifter for å kunne stille lister i Nordland og Vestfold. Fristen for å stille lister er 1. juni.

Frp-revkrok

Festervoll sier at han i sin innstilling til fylkesvalgstyret la vekt på at terskelen bør ligge lavt for å stille til stortingsvalg.

- Men terskelen bør være høy for å hindre noen i å stille til valg, sier sekretær for fylkesvalgstyret i Aust-Agder, Svein Festervoll, til NTB.

I likhet med valgforsker Frank Aarebrot mener Festervoll at Johansen-listene bare har ett mål for øye, nemlig å «spenne revkrok» for Frp-utbryterne. Dette forsøket på obstruksjon fra Johansen-fløyen ble tatt med i betraktning da Festervoll innstilte på at Frp-utbryterne skal få benytte DLF-navnet.I tillegg har Festervoll bygd på den juridiske utredningen fra advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers.

Fikk Frp-støtte

Det er tidligere partileder i DLF, Trond Johansen som med god støtte fra Fremskrittspartiet har bestridt at Frp-utbryterne, under ledelse av Fridtjof Frank Gundersen, kan bruke partinavnet. Johansens DLF har levert inn stortingsvalglister i åtte fylker, slik at det i disse fylkene er to DLF-lister. Den andre DLF-lista i disse fylkene er det Frp-utbryterne som står bak.

Også i Akershus har sekretæren i fylkesvalgstyret, Hans Børte, gått inn for å godkjenne lista til Frp-utbryterne. Valgstyret i Akershus skal tirsdag ettermiddag ta stilling til saken.

Juridisk uenighet

PricewaterhouseCoopers har i sin juridiske utredning vist til at DLF styrende organer i praksis har trukket seg fra sin virksomhet etter at det ble holdt landsmøte i partiet siste gang i 1997. Det ble da satt ned et arbeidsutvalg som skulle se på partiets framtid med en frist på ett år til å legge fram en innstilling.

Siden dette ikke ble gjort, mener PricewaterhouseCooper at andre kan gjenopplive partiet. Det Fridtjof Frank Gundersen-innkalte landsmøtet i DLF tidligere i år bør derfor godtas, mener advokatfirmaet og viser til at også et tidligere styremedlem i DLF fra 1997 har stilt seg bak Gundersen-og Danielsen-fløyen i DLF.

På initiativ fra Fremskrittspartiet og Trond Johansen har advokatfirmaet Thomessen Krefting Greve Lund også foretatt en vurdering av «eierskapet» til DLF. Konklusjonen her er at det bare er arbeidsutvalget og Trond Johansen som har fullmakt til å gjenoppta virksomhetet i partiet. Men begge advokatfirmaene mener at DLF fremdeles eksisterer som parti.

(NTB-Arnt Folgerø)

Tor-Ingar Østerud (t.v.), Dag Danielsen (midten) og leder Fridjof Frank Gundersen under pressekonferansen hvor Det Liberale Folkeparti ble offiselt proklamert. Partiet ble dannet 10 mars i år. <p>Foto: SCANPIX