Gunstige markeder

Flere markeder er gunstige for tida hvis man ser dem fra den rette vinkel og har et optimistisk livssyn, skriver Stein Aabø.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er nå større muligheter til å gjøre et godt boligkjøp enn for relativt kort tid siden. Farten i markedet er mindre og salgsrundene tar lengre tid. Det er færre folk på visning, og eiendommene går ofte til priser under takst. Salget av nye boliger sank med 12,5 prosent i tredje kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Det er også lavere byggeaktivitet.

Kresne arbeidstakere med kompetanse kan dessuten velge og vrake på arbeidsmarkedet og forhandle seg fram til gode betingelser. Bedriftene har satt støvsugeren på høyeste effekt i jakten på folk til å fylle sine ledige stillinger. I NAVs bedriftsundersøkelse for 2007 svarer 35 prosent av virksomhetene at de har rekrutteringsproblemer. Til sammen oppgir de å mangle 88 000 personer. Dessuten forsøker myndigheter og næringslivsorganisasjoner å utvide markedet mest mulig. Jarle Hammerstad i HSH foreslo nylig skattelette for utenlandsk arbeidskraft for at Norge skal kunne gjøre seg lekker i kampen om ressursene. Det var fåfengt, men sier sitt om situasjonen. Det skal også være «vill kamp» om polakkene. Myndighetene river og sliter i 68-erne for å få dem til å jobbe lenger. Det er grunnen til pensjonsreformen, til omleggingen av AFP-ordningen og til alt snakket om seniorsatsing. Og det er grunnen til at 67-åringer neste år skal få tjene så mye de vil i tillegg til fullt opptjent pensjon.

Ifølge Statistisk sentralbyrå øker antall personer i aldersgruppa 60 til 74 år med 87 000 de nærmeste fire åra, mens aldersgruppa mellom 30 og 39 år blir redusert med 39 000. Vi har lest om forgubbing i et stort antall bransjer som innebærer at store kull skal skiftes ut. De bedrifter som vil overleve i ei tøff framtid må gjøre seg attraktive for både yngre og eldre arbeidstakere. De må tilby gode arbeidsvilkår og interessant arbeid.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sitter med nøkkelen som kan endre forholdet mellom tilbud og etterspørsel både på boligmarkedet og på arbeidsmarkedet. I dag er spørsmålet hvorvidt Norges Bank velger å sette styringsrenta opp eller la den bli stående. De fleste tror den blir stående. Mer spent er økonomene på om banken i sin pengepolitiske rapport endrer renteprognosene fram i tid.

Arbeidsmarkedet og boligmarkedet har ulike behov og trenger ulik medisin fra sentralbanken. Etterspørselen etter arbeidskraft er så stor at deler av næringslivet trolig hadde trengt en nedkjøling i form av høyere rente. Men boligkjøpere som har lånt til pipa mens rentenivået var rekordlavt og har små marginer når renter og avdrag til banken er betalt, vil ha en pause i renteøkningene. Samtidig er norsk eksportindustri svært følsom når det gjelder kronekursen. Settes renta ytterligere opp, vil kronekursen styrke seg og gjøre det vanskeligere for norsk industri å hevde seg internasjonalt. Og da kan det merkes i industrisamfunn. Ledigheten kan igjen stige, den totale kjøpekraften synke og ringvirkningene bre seg på en negativ måte.

Sannsynligvis er nedkjølingen i boligmarkedet et forvarsel om dempet vekst i det øvrige næringsliv. Det vil i sin tur også dempe etterspørselen etter arbeidskraft. Det stemmer med anslagene i nasjonalbudsjettet for neste år. Dempet vekst er fortsatt vekst, men i en takt som både finansminister og sentralbanksjef er fornøyd med. I tabellene framstår året 2007 som dampende hett, mens det neste år blir mer temperert.

Usikkerheten dreier seg om hvordan det går i internasjonal økonomi og hvordan det vil smitte over til Norge. Tradisjonelt vil lavere vekst ute bety lavere vekst her hjemme. Det har prognosemakerne delvis tatt høyde for. Det blir også spennende å se hvordan det går i lønnsoppgjøret til våren. Det er ofte slik at de største lønnsøkningene kommer når høykonjunkturen er på hell, slik den ventelig vil være neste år. Da har arbeidstakernes organisasjoner holdt seg i skinnet og utvist moderasjon så lenge, at det har dannet seg et trykk nedenfra som er vanskelig å holde lokket over for dem som har ansvar for slikt. Årlige årsrapporter viser svimlende tillegg for arbeidstakernes øverste sjefer, samtidig som stadig flere vil regne ut at renteøkningene har spist opp mye av reallønnsveksten. Men inntil videre er markedene ganske gunstige.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 453902795


Varnish cache server