Gutt (14) anmeldt for voldtekt på ungdomsskole

Skal ha forgrepet seg på to jenter.

Ifølge Smaalenenes Avis har to jenter ved en ungdomsskole i Østfold anmeldt samme gutt for voldtekt.

Smaalenenes Avis har snakket med begge jentene. Den ene av dem forteller at hendelsen fant sted på toalettet i et friminutt i starten av november.

Like etter anmeldte ei annen jente den samme gutten for flere voldtekter i 2017. Da var begge 13 år.

Ifølge avisa har ikke de to jentene tort å gå på skolen, i frykt for å møte gutten, som skal ha blitt utvist fra skolen i en kort periode. Jentene har fått tilbud fra skolen om å skifte avdeling, i tillegg til at lærerne holder et ekstra øye med dem.

- Saken kommer til å bli henlagt på grunn av alderen. Vi ønsker ikke at ungdommer under 15 år skal sitte i fengsel, men at de skal få en form for reaksjon, slik at det ikke frister til gjentakelse, sier moren til den ene av jentene til lokalavisa.

- Etterforsker som vanlig

Påtaleansvarlig i saken, Aud Kinsarvik Gravås ved Øst politidistrikt, bekrefter at de har mottatt to anmeldelser mot en mindreårig som omhandler voldtekt. Hun vil imidlertid ikke kommentere saken ytterligere fordi det er snakk om så unge mennesker.

- Kommer saken til å bli henlagt?

- På generelt grunnlag kan jeg si at med saker der mistenkte er under 15 år, vil det ikke bli noen rettsforfølgelse, men etterforskningen vil bli den samme, sier hun.

Hun forklarer at politiet har egne spesialutdannede folk til å ta avhør av barn under 16 år. Hun vil ikke kommentere om det har blitt tatt avhør av gutten.

- Den kriminelle lavalderen er på 15 år, men for ungdom mellom 12 og 15 år etterforsker politiet på samme måte som om det var snakk om voksne. Selv om det ikke blir noen straff.

Mange lovbrudd

Mindreårige som er strafferettslig utilregnelige på grunn av alder, der påtalemyndigheten anser at det er bevist at de har overtrådt straffelovens voldtektsbestemmelse, registreres i identitetsregisteret, som inneholder DNA-profilene til domfelte.

I 2016 ble over dobbelt så mange mindreårige anmeldt for seksuallovbrudd sammenliknet med året før.

Dette utgjorde en økning på over 300 personer. 31 prosent av disse anmeldelsene gjaldt gjerningspersoner under 15 år, skriver Smaalenenes Avis.

Av de henlagte sakene - hvor en person under 15 år var involvert – besluttet politiet å oversende 6 prosent av sakene til barnevernstjenesten.