Gutt (15) omkom i ny E18-ulykke

Frontkollisjon i tunnel i Porsgrunn. Til uka må Navarsete svare om Norges farligste veistrekning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): En 15 år gammel gutt fra Bamble mistet livet og tre personer ble skadd i en ny alvorlig ulykke på E18 gjennom Telemark i ettermiddag.

To biler frontkolliderte i Brattåstunnelen i den tette fredagstrafikken mot Sørlandet.

En tredje bil ble også innblandet i dødsulykken, som skjedde bare noen kilometer fra ulykkesstedet i Rugtvedt i Bamble sist søndag, der en 70 år gammel kvinne omkom i frontkollisjon i tett søndagstrafikk.

Midt i helgetrafikken

Politiet fikk meldingen om ulykken klokken 15.50. Tre biler hadde kollidert i Brattåstunnelen i sørgående felt.

- Politi på åstedet har funnet en stein som trolig har løsnet fra taket i tunnelen. Steinen var ikke større enn at en person på stedet kunne løfte og bruke den til å slå hull i ruta på en av ulykkesbilene for å få  ut de skadde. Vi har ingen indikasjoner på om det er steinen som kan ha forsårsaket ulykken, sier operasjonsleder Elise Gotliebsen i Telemark politidistrikt til Dagbladet.no. 

UP brukte løs stein 

Ulykkeskommisjonen for veitrafikkulykker har vært i tunnelen i ettermiddag og kveld.

- De tekniske ekspertene på åstedet  har fått vite at det var tjenestemenn fra Utrykningspolitiet som brukte steinen til å slå seg gjennom rutene på ulykkesbilene  Det har nylig vært omfattende vedlikehold i denne tunnelen, og det er ikke noe som tyder på at løs stein har forårsaket ulykken, sier distriktssjef Bjørn Cato Hustvedt i Statens vegvesen i Nedre Telemark til Dagbladet.no 

En av de skadde ble tidligere i kveld sendt hjem etter legebehandling, mens de to andre er innlagt på Sykehuset Telemark i Skien.

Ifølge politiet skal de ikke være kritisk skadd.

- Rent rutinemessig er det tatt utvidet blodprøve av alle de tre bilførerne som var involvert, opplyser operasjonsleder Elise Gotliebsen.

Trafikken ble omdirigert rundt ulykkesstedet flere timer i ettermiddag.

Venter svar fra Navarsete

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) bor på Stathelle, noen kilometer fra åstedene for de to dødsulykkene sist uke. Vegdirektoratet har nylig vurdert denne biten av E18 som Norges farligste veistrekning.

Hans "kampsak" er midtdelere på denne strekningen, og nå har Hoksrud liggende to spørsmål hos samferdselsminister Liv Signe Navarsete om E18 ved inngangen til den store sommertrafikken.

Det første leverte han forrige fredag - om en ulykke på samme sted som i kveld.

"Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse
Dokument nr. 15 (2007-2008), Spørsmål nr. 1348, datert 20.06.2008

Fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Til behandling

Spørsmål:
Med bakgrunn av at det på E-18 på strekningen mellom Brattåstunnelene og Kjørholt i det siste har skjedd flere ulykker, og nestenulykke. Ulykker som i stor grad kunne vært unngått dersom man hadde iverksatt fysiske tiltak som å få synligere markering mellom påkjøringsfeltet og E-18, samt at man ved å sette opp midtdelere vil redusere muligheten for ulykker på strekningen. Vil statsråden sørge for å iverksette sikkerhetstiltak for å hindre flere ulykker på denne strekningen i nærmeste fremtid?

Begrunnelse:
Senest sist mandag opplevde man på nytt en ulykke på E-18 i Porsgrunn kommune på strekningen mellom Brattåstunnelen og Kjørholt. En bil hadde knuffet med et vogntog i det denne skulle legge seg inn i høyre felt. På denne strekningen er det flere steder hvor det gjentatte ganger har oppstått situasjoner hvor biler som kommer kjørende på E-18 skal legge seg inn i høyre felt, og hvor man på grunn av at påkjøringsfeltet kan være uoversiktlig og plutselig kan man oppleve at det kommer biler kjørende ut i høyre felt, uten at den som kommer kjørende i det venstre feltet ikke ser denne og legger seg inn i høyre felt, og så oppstår det en ulykke."

Og sist tirsdag leverte han et nytt skriftlig spørsmål, som statsråden etter reglene må svare på etter seks arbeidsdager.

- Jeg regner med å få svar på begge spørsmålene til uka om regjeringen har tenkt å foreta seg noe. Dessverre har det skjedd dødsulykkker etter begge spørsmålene, sier Bård Hoksrud til Dagbladet.no i kveld.  

- Krever akuttiltak

Dette er det andre spørsmålet, som ble levert samferdselsministeren sist tirsdag:

"Vil statsråden kunne bekrefte at denne meget ulykkesutsatte strekningen tilsier at E18 prioriteres i ny NTP (Nasjonal Transportplan), og vil statsråden i mellomtiden sørge for trafikksikkerhetstiltak på strekningen Bamble-Larvik, herunder tilbakeføring av de 15 mill. kroner til kryssløsning som ble omprioritert til tunnelsikring i Agder?

Begrunnelse:
Nok en gang har vi opplevd en ulykke med fatale konsekvenser på E18 i Bamble, en møteulykke som kanskje kunne vært forhindret, eller begrenset i konsekvens om veien hadde hatt tidsmessig standard med midtdeler. Det høytrafikkerte stamveinettet er ikke sammenhengende prioritert for oppgradering, kun stykkevis og delt prosjekteres etapper i de forkjellige korridorene. Likevel ser vi at etatene i sitt forslag til NTP 2010-2019 pga vedlikeholdsetterslepet ikke finner å kunne realistisk prioritere utbyggingsprosjekter som gir sammenhengende, god standard innen rimelig tid. Et bevisst valg om så langsom utbyggingstakt øker behovet for annen sikring på strekninger som har høy trafikk, høy trafikkvekst og foruroligende økning i alvorlige ulykker.

Strekningen Bamble-Larvik er nevnt i VGs nylige oversikt over farlige veistrekninger, og det fremgår av denne en ulykkesøkning på over 80 prosent i sommermånedene. Dette viser at behovet for sikring og utbygging er akutt. Det vises også til kryssløsning på E18 i Bamble som er et erfaringsmessig farlig punkt som lenge har vært planlagt sikret, uten at dette er blitt gjennomført. Senest er 15 mill. kroner tiltenkt formålet omprioritert til tunnelsikring i Agder. E18 har en ulykkesutvikling som krever akuttiltak. "