-  Gyldige eksemplarer av dommen forsvunnet

Spiondommen mot Arne Treholt (63) kan være forfalsket. Gyldige eksemplarer av dommen er sporløst forsvunnet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Treholts forsvarer, Harald Stabell, krever kortene på bordet. Høyesterettsjustitiarius Tore Schei kan bli et vitne i kampen for å få Treholts sak gjenopptatt. Verken Politiets sikkerhetstjeneste eller lagmannsretten har klart å skaffe et eksemplar av dommen, underskrevet av dommerne som dømte Treholt til 20 års fengsel i 1985. Stabell har siden september forsøkt å få et underskrevet eksemplar av dommen.

-  Det har foreløpig vist seg umulig. Det er helt klart at det er foretatt endringer i dommen. Jeg ønsker å vite om det har skjedd før eller etter domsavsigelsen.

-  Det er brukt korrekturlakk på helt vesentlige punkter i dommen, og det er skrevet over med en annen skrivemaskin på side 65 og 66 som gjelder det sentrale pengebeviset, sier Stabell.

-  Rettelsene kan ha en naturlig forklaring, men jeg vil ha forklaringen. Jeg vil vite hvorfor det ble gjort forandringer, hvem som gjorde dem, og når de skjedde.

-  Har dette skjedd etter at dommen ble avsagt, er dommen manipulert og et falsum, sier Stabell. Høyesterettsjustitiarius Schei var en av tre fagdommere i saken mot Treholt. Etter det Dagbladet kjenner til, kan det bli aktuelt med vitneavhør av dem.

Treholt-saken ble tatt opp på lydbånd. Stabell ba i vinter om å få tilgang til lydbåndene.

-  Etter et halvt år fikk jeg beskjed om at det kunne jeg ikke. Det er ppsiktsvekkende. Jeg trenger båndet for å høre domsopplesningen, og jeg trenger en underskrevet dom, sier Stabell.

SPIONDØMT: Den tidligere politikeren og embetsmannen Arne Treholt, i dag bosatt på Kypros.