Grubbegata,  OSLO 20110722. TERROR RAMMER NORGE. Eksplosjon i Regjerningskvartalet der en bombe gikk av i Oslo fredag ettermiddag. Høyblokka og store deler av området rundt ble skadet. Flere sårede og drept.
Foto: Holm Morten  / Scanpix
Grubbegata, OSLO 20110722. TERROR RAMMER NORGE. Eksplosjon i Regjerningskvartalet der en bombe gikk av i Oslo fredag ettermiddag. Høyblokka og store deler av området rundt ble skadet. Flere sårede og drept. Foto: Holm Morten / ScanpixVis mer

- Hadde ikke forutsett at det kunne skje her

Politimester Anstein Gjengedal: - Oslo-politiet var mest bekymret for ambassader, tog og t-bane.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Oslo politidistrikt hadde ikke forutsett at det skulle gå av en bombe i regjeringskvartalet.

Det går fram av tidligere politimester Anstein Gjengedals forklaring til 22. juli-kommisjonen, som ble offentliggjort i dag.

Umiddelbart etter terroraksjonen i New York 11. september 2001 (2.993 drepte) var Oslo politidistrikt mest bekymret for sikkerheten rundt ambassadene i hovedstaden.

Tog og t-baner Og etter terroraksjonene mot tog og undergrunnstrafikken i Madrid 11. mars 2004 (191 drepte) og London 7. juli 2005 (56 drepte) har Oslo-politiet også rettet oppmerksomheten mot kommunikasjonsnettet, går det fram av Gjengedals forklaring.

Han opplyser at politiet har trent på at det kunne skje en bombeeksplosjon i Oslo, uten å knytte scenarioene til et bestemt sted.

Selv om Oslo-politiet ikke hadde forutsett en bombe der den kom, var de «bevisst på at offentlige bygninger, herunder regjeringsbygninger, kan være terrormål», slik kommisjonen gjengir intervjuet med Anstein Gjengedal, som gikk av i august i år etter 12 år som Oslo politimester.

Han er godt fornøyd med planene og øvelsene Oslo politidistrikt har for å være forberedt på store begivenheter.

 TERROR 1:  Det første av tvillingtårnene i ferd med å kollapse etter flyangrepet mot World Trade Center i New York 11. september 2001. FOTO: Henny Ray ABRAMS, AFP / NTB SCANPIX.
TERROR 1: Det første av tvillingtårnene i ferd med å kollapse etter flyangrepet mot World Trade Center i New York 11. september 2001. FOTO: Henny Ray ABRAMS, AFP / NTB SCANPIX. Vis mer

Her er alle forklaringene fra embetsmenn til 22. juli-kommisjonen, som ble frigitt fredag.

De andres ansvar Men skyld eller ansvar for at Oslo-politiet ikke var enda bedre rustet 22. juli, fordeler politimester på andre instanser:

Politiske myndigheter: politidistriktene er for små. Oslo politidistrikt burde ha vært slått sammen med Asker og Bærum, Follo og Romerike.

Politiets Fellesforbund: allerede i 2008 ville ledelsen i Oslo politidistrikt tilpasse tjenestefolkenes vaktlister til oppdragsmengden, særlig i helgene. Politiets Fellesforbund ønsket ikke å gå i drøftinger om vaktlister, og politiledelsen måtte innføre nye tjenestelister.

- Oslo politidistrikt kunne ikke leve med tjenestelister tilpasset den enkelte tjenesteperson, framholdt Gjengedal overfor kommisjonen.

Politidirektoratet/Justisdepartementet: pålagte økonomiske rammer og nasjonale oppgaver skjer som regel uten forutgående drøfting med Oslo politidistrikt. Det er Gjengedals oppfatning etter 12 år som politimester i hovedstaden.

•Oslo-politiet har bruker mye ressurser på vakthold rundt kongehuset og ambassadene.

•Lite forutsigbare bevilgninger over tid. Etterslep i datainvesteringer har gått ut over den daglige driften. I 2011 var det 140 færre tjenestefolk enn 2009. I fjor var det ikke flere uniformerte politifolk enn ti år tidligere.

•Justisdepartementet og statsråd Knut Storberget hadde gitt signaler om Oslo politidistrikt ikke skulle betale de 30 millionene til nytt politidistrikt av sitt budsjett. Så kom det nye signaler om at Oslo skulle kjøpe helikopteret likevel, samtidig som Politidirektoratet ga pålegg til Gjengedal om å spare fem millioner kroner. Dette gikk ut over helikopterberedskapen.

•Politidirektoratet svarer og kommuniserer sjelden på de rapportene Oslo-politiet gir om driften.

•Allerede i 2006 ble det avdekket mangelfull kapasitet ved operasjonssentralen og stabsrommet. Politidirektør Ingelin Killengreen fikk rapport, men stilte saken i bero.

•Justisdepartementet blander seg inn i operative forhold overfor Politidirektoratet og detaljstyrer som følge av oppslag i pressen.

•Politidirektoratet legger ingen føringer for prioriteringer og gir uklare beskjeder.

 TERROR 2:  Ett av togeme som ble rammet av terrorbombe på jernbanestasjonen Atocha i Madrid 11. mars 2004. FOTO: CHRISTOPHE SIMON, AFP / NTB SCANPIX.
TERROR 2: Ett av togeme som ble rammet av terrorbombe på jernbanestasjonen Atocha i Madrid 11. mars 2004. FOTO: CHRISTOPHE SIMON, AFP / NTB SCANPIX. Vis mer

•Helt siden 2005 har Oslo politidistrikt påpekt beredskapstroppens sårbare plassering - uten at det skjedde noe med tomta på Alnabru før 22. juli.

•Politisk nivå har vært mer opptatt av kriminalitetsbekjempelse og synlig politi enn beredskap mot terror.

Lærdom til neste gang Slik oppsummerer Oslos tidligere politimester lærdommen av 22. juli til framtidige aksjoner på et slikt nivå :

•Varsling, blant annet for lang varslingstid overfor Forsvaret.

•Politiet må rustes opp til å ivareta terrorbekjempelse i fredstid.

•Kapasiteten på operasjonssentralen må økes, operasjonsleder ble overbelastet i akuttfasen.

•Tungvinte rutiner med riksalarm - Oslo politidistrikt bør selv kunne sende ut slik alarm.

 TERROR 3:  En t-banevogn splintret av terrorbombe mellom stasjonene King's Cross and Russell Square 7. juli 2005. FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX.
TERROR 3: En t-banevogn splintret av terrorbombe mellom stasjonene King's Cross and Russell Square 7. juli 2005. FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX. Vis mer

•Politisk nivå må være tydelig på forventinger til politimesteren i Oslo om nasjonale oppgaver og sikkerhet i hovedstaden.

•Beredskapssenteret må bli en realitet.

•Ledere med kjennskap til berdskapstroppens kapasitet og kompetanse bør ta den taktiske ledelsen.

 LÆRDOM:  Oslo tidligere politimester Anstein Gjengedal - her under et politimestermøte på Gardermoen 16. august i år - har gitt 22. julikommisjonen en rekke lærepunkter til neste gang. FOTO: FREDRIK VARFJELL / NTB SCANPIX.
LÆRDOM: Oslo tidligere politimester Anstein Gjengedal - her under et politimestermøte på Gardermoen 16. august i år - har gitt 22. julikommisjonen en rekke lærepunkter til neste gang. FOTO: FREDRIK VARFJELL / NTB SCANPIX. Vis mer