TROR PÅ STRAFF: - De som ikke er så sterkt ideologisk motivert og som søker fellesskap og spenning, vil se at den veien de er i ferd med å slå inn på kan få konsekvenser for deres egne liv, sier Hadia Tajik (AP) om hvordan straff kan påvirke miljøene hvor IS' fremmedkrigere rekrutteres. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
TROR PÅ STRAFF: - De som ikke er så sterkt ideologisk motivert og som søker fellesskap og spenning, vil se at den veien de er i ferd med å slå inn på kan få konsekvenser for deres egne liv, sier Hadia Tajik (AP) om hvordan straff kan påvirke miljøene hvor IS' fremmedkrigere rekrutteres. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Hadia Tajik vil straffe hjemvendte IS-krigere

- Svært alvorlig at dette fortsetter å øke, sier Aps justispolitiske talsperson om Syria-krigerne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hadia Tajik vil ikke si hun er «overrasket» over at PST trusselvurdering som kom i dag viste at 70 såkalte fremmedkrigere har dratt fra Norge for å krige i Syria - og at det reelle tallet ifølge Dagbladets kilder er så høyt som 150.

Derimot er Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson svært betenkt over situasjonen med Syria-krigerne.

- Det at dette fortsetter å øke, er svært alvorlig, sier hun til Dagbladet.

- Bør straffes Tajik er opptatt av at norske kommuner bevisstgjøres om hvordan de kan drive forebyggende arbeid i de ekstreme islamistiske miljøene, og at det settes av penger til det.

- Det handler om at en nasjonal utfordring ikke bare kan løses med lokale midler, og om veiledning om hvordan kommunene kan gjøre det, slik at ikke alle berørte kommuner hver for seg må finne opp hjulet på nytt, sier hun.

For dem som velger å reise til Syria for å krige for terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) mener hun det bør få følger når de returnerer til Norge.

- Når det returnerer fremmedkrigere fra Syria, vil det være ønskelig at det får rettslige konsekvenser for dem som har begått straffbare handlinger, sier Hadia Tajik.

Vanskelig å bevise Hun peker på at det i seg selv er straffbart å bli rekruttert til terror, eller få opplæring i hvordan terrorhandlinger kan begås, og å begå terrorhandlinger for en terrororganisasjon.

Hun nøler ikke med å kalle IS i Syria, som har sjokkert verden med sin grusomhet, blant annet tortur og henrettelser av krigsfanger, for en terrororganisasjon.

Hittil har ingen fremmedkrigere i Syria som har returnert til Norge blitt terrordømt, selv om det i januar ble reist tiltale mot tre personer i en slik sak.

- Det kan være et uttrykk for at det er en vanskelig bevissituasjon, tror Tajik. Hun vil ikke kritisere noen, men sier at etterforskningen av slike saker er en oppgave for både PST og politiet for øvrig.

Forebygging viktigst Hadia Tajik mener det er «objektivt viktig»at hjemvendte fremmedkrigere straffeforfølges, fordi det å gjøre noe ulovlig bør få konsekvenser. Dessuten tror hun det kan ha betydning i de miljøene fremmedkrigerne returneres fra.

- De som ikke er så sterkt ideologisk motivert og som søker fellesskap og spenning, vil se at den veien de er i ferd med å slå inn på kan få konsekvenser for deres egne liv, sier hun.

For dem som har en sterk ideologisk overbevisning om å bli fremmedkrigere tror hun derimot ikke at det vil ha noen stor og avskrekkende effekt.

- Når noen er så ideologisk overbevist at de er villig til å sette eget eller andres liv på spill, har straff og fengsel trolig liten effekt. Det viktigste vi gjør er derfor å forebygge radikalisering og islamisme, sier Hadia Tajik til Dagbladet.