Hæren kan spare flere hundre millioner

Hæren kan spare flere hundre millioner kroner i sin drift de neste 10 årene, går det fram av en innstilling som Garnisonsutvalget leverte hærstaben i Forsvarets Overkommando i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utvalget har lagt fram en oversikt med seks prioriterte tiltak som går på alternative samlokaliseringer eller nedleggelse av virksomhet.

Det alternativ som etter utvalgets mening gir størst innsparing, er å flytte rekruttutdannelsen av Kongens garde fra Evjemoen til Haslemoen. Sparepotensialet er på 168 millioner kroner. Flyttes derimot rekruttutdannelsen av gardister til Terningmoen, er sparepotensialet 69 millioner kroner.

Ved å flytte utdanningen av utskrevet befal fra Terningmoen til Evjemoen, oppnås et sparepotensial på 108 millioner kroner. En kombinasjon av å flytte Sanitetsregimentet på Lahaugmoen og utdanningen av utskrevet befal til Evjemoen har et sparepotensiale på 93 millioner kroner.

Å flytte Artilleriregimentet på Haslemoen til Rena leir kan gi vel 28 millioner kroner i mindre utgifter. Dessuten blir det foreslått å desentralisere den hjelpemannskapsutdanningen som Hæren har i dag på Haslemoen (utdanningen av leirsoldater).

(NTB)