Hærkontroll ikke i strid med fredsavtalen med Sverige

Tollvesenet vurderer nå å be hæren om hjelp for å håndheve importforbudet. Et slikt tiltak vil neppe være i strid med en konvensjonen mellom Norge og Sverige fra 1905 om demilitarisering av grenseområdene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forbindelse med unionsoppløsningen i 1905 ble det inngått en rekke konvensjoner mellom de Sverige og Norge. En av de viktigere var traktat nr. 118B, «Konvensjon angående nøytral sone, befestningers nedleggelse m.m». Avtalen skulle sikre fredelige forhold på begge sider av grensen.

Bare en måned før denne avtalen ble inngått sto i alt 23 000 norske soldater parat på norsk side og ventet på at de 50 000 soldatene som var mobilisert på svensk side skulle angripe. En svensk flåtestyrke på 42 fartøyer var på vei mot Strømstad og mot norske marinefartøyer. Unionsopppløsningen endte fredelig, men broderfolkene var bare en hårsbredd fra en ny krig.

Avtalen nedlegger forbud mot krigsoperasjoner «eller til støtte- eller udgangspunkt for saadanne» i en bred sone på begge sider av grensa. På norsk side går denne linjen fra «Kirkøen tangerende Singleøens nordvestspids til Ingedals kirke» og nordover i Østfold før den så går forbi «udløbet af bækken forbi gaarden Rød i Femsjøens nordøstlige hjørne» før den til slutt ender ved «østre ende af nordre Fløgensjø, til det punkt, hvor Ulvaaen skjærer den 61. breddegrad».

I denne sonen, og i en tilsvarende sone på svensk side, skal det være «fuldkommen fredlyst». Det skal heller ikke stasjoneres, med unntak av en distriktskommando og en underbefalsskole i Fredriksten festning, eller samles væpnede styrker - «udenfor hvad der maatte være nødvendigt til opretholdelse af den offfentlige orden eller til bistand ved ulykkestilfælde.

FRAMSYNT MANN: Christian Michelsen sikret at Norge kunne bruke hæren, ved for eksempel munn- og klovsyke, på svenskegrensen.