Hagas gründerbløff

Venstres nestleder vil ha flere kvinnelige gründere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SSB opplyste igår om at 84 prosent av de som etablerte nye privateide selskaper og aksjeselskaper i 2005 var menn. Kvinneandelen ser dessuten ut til å synke ytterligere i 2006, fra 18 til 16 prosent. I 2006 ble det registrert 18.082 nye aksjeselskaper i Norge, 4.000 flere enn året før.

Det er bra at antallet bedrifter vokser, men samtidig urovekkende at kvinneandelen blant gründere ser ut til å synke.

Vi må sørge for at det blir like naturlig for kvinner som for menn å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv. Derfor må det lages gode sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende.

Når Åslaug Haga og de rødgrønne i de siste ukene har snakket varmt om kvinnelige gründere samtidig som de for 2 måneder siden stemte ned et forslag som ville tilrettelagt for flere kvinnelige gründere, holder de velgerne for narr.

Konkret har Venstre fremmet følgende forslag i 2006 og 2007: Selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, gis rett til:

a) 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)

b) 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)

c) 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)

d) 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)

e) 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)

Samtlige endringer bør gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes.

Forslaget ble nedstemt at SP, SV og AP. Det er skuffende fordi Venstre mener bedre sosiale ordninger kan gi større trygghet og mer motivasjon for flere kvinner til å starte opp for seg selv. En moderne og framtidsrettet næringspolitikk handler om å legge til rette for det nye næringslivet vi skal leve av i framtiden. Det handler om forenkling, om fleksibilitet – ikke minst for gründere og selvstendig næringsdrivende.Fordi vi er avhengig av de blir flere som skal vi sikre morgendagens velferd.

Det finnes ikke et fnugg av troverdighet når Senterpartiet lanserer småbedriftspolitikk som en av partiets hjertesaker i høstens valgkamp.Alle forslagene Senterpartiet lanserte i sommer - både bedre sosiale rettigheter for gründere, lavere gebyrer til Brønnøysundregistrene og generelle forenklinger, bl.a. rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende - ble foreslått av Venstre i forbindelse med revidert budsjett i juni, og stemt ned av bl.a. Senterpartiet.

Det står ikke til troverdig å lansere de samme forslagene når man har man stemt mot disse i Stortinget 10 dager tidligere. Det er rett og slett patetisk, Dette er bare er med på å undergrave politikkens troverdighet. Revidert nasjonalbudsjett for 2007, som Stortinget sluttbehandlet i juni, føyer seg bare inn i et større bilde av en Regjering som er lite opptatt av næringslivet og som i løpet av sin virketid har fremmet en rekke direkte næringsfiendtlige forslag.

Det er på sin plass å minne om at Senterpartiets næringspolitiske talsmann, Lars Peder Brekk, som også er leder av Stortingets næringskomité, uttrykte følgende om Regjeringens politikk overfor de familieeide småbedriftene etter at statsbudsjettet for 2006 ble lagt fram: "Det er særdeles ubehaglig, for å si det rett ut".