- VINDSKJEV RETTSOPPFATNING: De to tidligere Frp-toppene Carl. I. Hagen og Tor Mikkel Waras rolle i jakten på skipsreder Anders Jahres skjulte utenlandsformue levnes ikke mye ære i bobestyrernes endelige rapport. Her er de to, og Eli Hagen, fotografert i forbindelse med Stortingsvalget i 1989. Foto: Jørn H. Moen NTB / SCANPIX
- VINDSKJEV RETTSOPPFATNING: De to tidligere Frp-toppene Carl. I. Hagen og Tor Mikkel Waras rolle i jakten på skipsreder Anders Jahres skjulte utenlandsformue levnes ikke mye ære i bobestyrernes endelige rapport. Her er de to, og Eli Hagen, fotografert i forbindelse med Stortingsvalget i 1989. Foto: Jørn H. Moen NTB / SCANPIXVis mer

- Hagen motarbeidet milliardjakt

Carl I. Hagen hadde en «vindskjev rettsoppfatning», mener bobestyrerne som fant skipsreder Anders Jahres skjulte milliardformue i utlandet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Nyttårsaften publiserte Finansdepartementet på sine nettsider den endelige rapporten om en av norgeshistoriens største skattesaker.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Sandefjord Tingrett, som avsluttet behandlingen av dødsboet til rederen Anders Jahre gjennom en skiftesamling i sommer - over 30 år etter Jahres død i 1982. 

Bobestyrerne Karsten J. Espelid og Even Wahr-Hansen fra advokatfirmaet BA-HR beskriver i sin sluttinnberetning det omfattende arbeidet med å spore opp formuen Sandefjord-rederen hadde skjult i utenlandske skatteparadiser.   

De beskriver også motstanden Jahre-boet møtte i arbeidet med å kreve inn over én milliard unndratte skattekroner - blant annet fra de tidligere Frp-toppene Carl I. Hagen og Tor Mikkel Wara.   
 
«Vindskjev rettsoppfatning». Det har nemlig kostet å hente milliarden hjem. Rapporten omtaler «utallige rettergangsskritt og tvister», både i Norge og utlandet. Boet har derfor i en årrekke vært avhengig av bevilgninger fra Stortinget - noe Frp konsekvent har stemt imot.    

Allerede da den første statsgarantien ble gitt i 1994, skjedde det til protester fra Hagen - som ifølge bobestyrerne hadde en «vindskjev rettsoppfatning».

«Carl I. Hagen hadde vært erklært motstander av Jahreboets virksomhet hele tiden. Hans velutviklede etiske bevissthet gjorde det nødvendig for ham å si ifra», heter det i sluttrapporten.

- Jeg finner det etisk uforsvarlig at vi bruker nåtidens regler på systemer langt tilbake i tiden, sa Hagen til Sandefjord Blad 2. desember 1994.

- For oss står det som uklart hva han mente med «systemer langt tilbake i tiden». I 1983 ble Anders Jahre etterlignet for formue og
inntekt for årene 1970—1982, med anvendelse av skatteregler som gjaldt for de samme årene, skriver BA-HR-advokatene.

Frp-lobbyisme
Mens Hagen kjempet mot Jahre-boet på Stortinget, engasjerte den da tidligere Frp-toppen Tor Mikkel Wara seg som PR-rådgiver og lobbyist, ifølge sluttrapporten:  

«Vi vet at Frp fikk profesjonelle synspunkter fra partikamerat Wara med utgangspunkt i et «informasjonsoppdrag» han hadde fått fra noen i London», heter det i rapporten.

Frp's motstand bekymret skattejegerne, de var redd partiet skulle klare å snu stemningen på Stortinget. Boet hadde allerede i 1995 sett klare tegn på at de utenlandske motpartene la opp til en uthalingstaktikk.

Det var derfor viktig med vide økonomiske fullmakter fra Stortinget, ikke nødvendigvis fordi de forventet høye kostnader - men fordi de ville signalisere overfor motparten at de hadde økonomiske muskler til å stå løpet ut.

- Handlekraftig og rettskaffen som alltid Skattejegerne måtte leve med Hagens engasjement lenge. Selv om den statlige finansieringsgjelden ble tilabkebetalt tidlig i 2002, fortsatte nemlig Hagens engasjement.

Han «hadde i årevis bekymret seg over boet. For en mann av hans støpning ble det en samfunnsoppgave å få det nedlagt», skriver bobestyrerne, og fortsetter:  

«Handlekraftig og rettskaffen som alltid, tok han charge og sendte over en fyldig spørsmålsliste til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité».

- EN ENER I ØKONOMISK KRIMINALITET: Historien om skipsreder Anders Jahre (1891-1982) oppsummeres slik i bobestyrernes sluttrapport: «Anders Jahre anses som en av Norges store sønner. Han hadde enerens skaperkraft, energi og teft. Ettertiden har vist at han også var en ener i økonomisk kriminalitet». NTB arkivfoto / SCANPIX
- EN ENER I ØKONOMISK KRIMINALITET: Historien om skipsreder Anders Jahre (1891-1982) oppsummeres slik i bobestyrernes sluttrapport: «Anders Jahre anses som en av Norges store sønner. Han hadde enerens skaperkraft, energi og teft. Ettertiden har vist at han også var en ener i økonomisk kriminalitet». NTB arkivfoto / SCANPIX Vis mer

Komiteen avslo imidlertid Hagens ønske om behandling der. Frps stortingsgruppe fulgte i stedet opp. Sendingen til kontrollkomiteen
ble omadresserte til finansministeren, som fikk et spørsmålsskrift med 23 punkter for besvarelse.

Hagen fulgte ikke opp verken med granskningskrav eller videre undersøkelser, slik han hadde varslet i da han uttalte seg til Dagens Næringsliv 23. oktober 2002.

Fremdeles skeptisk - Jeg konstaterer at en allerede styrtrik stat har fått inn 400 millioner, og at noen advokater har gjort sitt levebrød på dette og tjent 600 millioner, sier Carl I. Hagen til Dagbladet.

Den tidligere Frp-lederen var særlig kritisk til utgiftene og ressursene som ble brukt for å spore opp utenlandsformuen. Han vil lese rapporten før han kommenterer hvorvidt han blir stående på sitt tidligere standpunkt. Men lite tyder på at han vil skifte syn på Jahres bedrifter.

- Jeg har en viss forståelse for at han hadde motvilje mot å betale såpass i skatt. Hadde han skattet slik regjeringen krevet, kunne han ikke bidratt til samfunnet på den måten han gjorde, sier Hagen.

Han viser til at Jahre investerte betydelig i hjembyen Sandefjord og til oppbyggingen av norsk skipsfart.

- Nye påstander Hagen avviser overfor Dagbladet at Tor Mikkel Wara har tatt opp saken med ham.

- Aldri overfor meg. Jeg har ikke noe kunnskap om det, dette er påstander jeg aldri har hørt tidligere. Jeg kan ikke erindre at jeg har diskutert denne saken med Wara. 

- Kan han ha hatt kontakt med andre i Frp's stortingsgruppe?

- Det har jeg ikke hørt noe om, sier Hagen.
Tor Mikkel Wara, som nå jobber i PR-byrået First House, vil ikke kommentere saken overfor Dagbladet.