Hagen vil forby bønnerop

Frp-leder Carl I. Hagen går lengere enn Gunnar Prestegård gjorde da han ville nekte muslimer i Oslo å kalle inn til fredagsbønn fra en moské i Oslo. Hagen har i dag fremmet et forslag i Stortinget om å forby fremføring av bønnerop over høytalere ved lov.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Av ERNST LARSEN

Hagen mener at spørsmålet er så prinsipielt viktig at det er et nasjonalt anliggende, ikke en sak for et bydelsutvalg i Oslo. Bydel Gamle Oslo skal senere i måneden vurdere en søknad om faste bønnerop fra den eneste moskéen i Oslo med minareter.

Kristne grunnverdier

Frp vil derfor at regjeringen skal utarbeide en ny stortingsmelding om integrering, der det understrekes at innvandrere må tilpasse seg norske lover og regler, samt vise respekt for et samfunn bygget på kristne grunnverdier. Det er i forlengelsen av dette partiet også vil forby bønnerop via høyttalere.

Religiøst budskap

I begrunnelsen for å ønske lovforbud mot muslimske bønnerop sier Hagen at bønnerop ikke kan sammenliknes med kirkeklokker, som brukes som signal om gudstjenester og andre seremonier, og ikke inneholder religiøse budskap.

Det er verdt å merke seg at bønneropet på en helt annen måte enn klangen fra kirkeklokkene leverer et dogmatisk utsagn: «Allah-o-akbar, Allah er den største, ingen er verdig tilbedelse uten Allah», skriver Hagen i begrunnelsen for det private lovforslaget.

Bare begynnelsen

Carl I. Hagen frykter at ønsket fra menigheten i Åkebergveien i Gamle Oslo bare er en begynnelse. Hvis det blir gitt tillatelse til å framføre bønnerop fra moskéer en gang hver fredag, vil dette snart bli søkt utvidet til det endelige målet på fem ganger i døgnet, slik det er i mange muslimske land. Det vil bli vanskelig å avvise en utvidelse av ordningen når man først har åpnet for bønnerop, sier Hagen.

Hagen mener også at religionsfrihet og praktisering av andre religioner enn den kristne må skje i den private sfære og ikke i det offentlige rom.

Faktum er at de norske kristne grunnverdier og norsk kultur utsettes for en voksende utfordring fra en sterkt voksende muslimsk innvandrerbefolkning, skriver Hagen i begrunnelsen for lovforslaget.

RELIGIONSFRIHET: Bør praktiseres i den private sfære, ikke i det offentlige rom, mener Carl I. Hagen, som ønsker et lovforbud mot bønnerop fra moskéer i Norge.