Hagens terrorister

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter terrorangrepet mot Madrid tas det igjen til orde for å gi norsk sikkerhetstjeneste utvidete fullmakter i kampen mot terrorisme. Frp-leder Carl I. Hagen vil at «islamistiske grupper» i Norge skal holdes under konstant overvåking. Personvernet må vike for hensynet til nordmenns sikkerhet, mener han. Frp vil i neste uke fremme forslag om at politiet skal få lov til å benytte romavlytting i saker som gjelder rikets sikkerhet.

Det er et alvorlig paradoks når angrep på demokratiet blir møtt med krav om tiltak som i seg selv er et angrep på demokratiet. I USA har denne tankegangen ført til at grunnleggende borgerrettigheter blir satt til side ved bruk av antiterrorlover som går under navnet Patriot Act. Lovene gir blant annet ordensmakten utvidete fullmakter til å spionere på egne borgere i jakten på personer som mistenkes for å være terrorister. Lovens tilhengere sier som Carl I. Hagen at borgerrettigheter må vike for behovet for sikkerhet. Den midlertidige loven, som ble vedtatt like etter 11. september, står i fare for å bli permanent.

Det er selvsagt behov for å diskutere hvordan også norske myndigheter skal forholde seg til den nye terrortrusselen og til samarbeid med andre lands etterretningsorganisasjoner. Men Hagens forenklete fiendebilde, hvor han så å si setter likhetstegn mellom islamister og terrorister, viser hvor galt det kan bære av sted hvis PST gis vide fullmakter til å drive overvåking.

Det vil i praksis medføre at norske borgere blir overvåket på grunnlag av religion, etnisitet og politisk overbevisning. Det bryter med viktige rettssikkerhetsprinsipper og vil være et overgrep mot mange uskyldige borgere her i landet. Sjansen for misbruk av fullmaktene er stor, mens sjansen for å vurdere misbruk er liten på grunn av hemmelighold.

Kampen mot terrorisme er også en kamp for demokratiet og de frihetsidealene vårt samfunn bygger på. Frykten for terror kan ikke bekjempes med terror mot egne borgere. Da er kampen tapt.