Haibrusk populært

TROMSØ (Dagbladet): Haibrusk ser nå ut til å være den mest populære alternative medisinen mot kreft hos nordmenn, forteller overlege Terje Risberg til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Risberg er kreftspesialisten bak den oppsiktvekkende undersøkelsen som viser at en av fire kreftpasienter oppgir at de har hatt nytte av alternativ behandling. Overlegen ved Regionsykehuset i Tromsø har fulgt en gruppe kreftpasienter i fem år, 45 prosent av disse oppsøkte miljøer utenfor skolemedisinen for å få hjelp mot den livstruende sykdommen.

Terje Risberg er overbevist om at haibrusk ikke helbreder kreft. Hans arbeid viser bare at pasientene sjøl føler at de har fått hjelp, det er ikke gjort seriøs forskning som dokumenterer slik nytte.

- Hvorfor er nettopp haibrusk så etterspurt nå?

- Det påstås at haien ikke får kreft. Haien har ikke bein, bare brusk, og er en av verdens eldste dyrearter. Brusken males opp. Men enhetene er likevel så store at de ikke tas opp av menneskekroppen, og noen effekt kan derfor utelukkes. Dessuten er det påvist flere krefttyper hos hai, sier Risberg.

Han synes det er vanskelig å vurdere om folks påstander om utbytte av alternativ behandling har noe for seg.

- Dette er tjenester de sjøl har oppsøkt. Derfor kan det være at det faller seg lettest å hevde at de har fått faktisk hjelp. Jeg er skolemedisiner og har aldri sett at en svulst har forsvunnet eller blitt mindre etter denne type behandling, forteller Risberg.

Ifølge forskeren er det en overvekt av middelaldrende kreftsjuke, og flest kvinner, som oppsøker alternativ behandling. De eldste og dårligste pasientene forblir hos legene.

Glad håndspålegger

Håndspålegger Gunvor Kjelstrup har tilbudt sine spesielle evner til sjuke mennesker i 30 år. I 15 år har hun arbeidet med dette på heltid.

Hun er glad for at en overlege nå legger fram materiale som viser at mange sjuke føler at de får hjelp utenfor skolemedisinen.

- Jeg har også behandlet kreftpasienter med forbausende godt resultat. Flere har fått beskjed fra leger at de bare har to-tre måneder igjen å leve. Likevel har de blitt friske, sier Kjelstrup.

Hun har en stående avtale med direktør Knut Schrøder på Regionsykehuset i Tromsø om å få drive behandling sammen med en lege. Hittil har det ikke vært mulig å få satt avtalen ut i livet.

Ingen garantier

Likevel gir Gunvor Kjelstrup jevnlig behandling til pasienter som er innlagt på sykehuset.

- Jeg blir tilkalt av pasientene direkte eller indirekte via sykepleiere. I dag føler jeg at også leger ser på min virksomhet med større velvilje enn for noen år siden.

Håndspåleggeren, som i dag har kontordag i Bodø, forteller at hun aldri garanterer at folk kan bli friske av hennes håndspåleggelse eller indre bønn.

- Men det må jo være forsøket verdt å søke alternativ behandling. Folks livsstandard kan i det minste bli bedre. Vi prater sammen, det må være lov å være positiv. Men jeg blir rasende hvis en som røyker kommer og ber om å bli helbredet for lungekreft. De vil ikke sjøl ofre noe, men forlanger å bli friske! sukker håndspåleggeren.