Halve Norge i én helse-region?

Hovedstadsområdet Oslo og Akershus, som er tett integrert på en rekke områder, ligger i hver sin helseregion, og har lite samarbeid om sykehusdrift. Men snart kommer forslaget om å plassere begge i samme region.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En slik løsning innebærer at vi får en mammut der halve Norge er samlet i en ny helseregion.

- Akershus fylkeskommune går inn for at de nåværende helseregionene 1 og 2 slås sammen, sier fylkes- ordfører Ragnar Kristiansen (Ap) til Dagbladet.
Det betyr i så fall at alle fylkene fra Svinesund i sør til Dovre i nord, svenskegrensa i øst og Vest-Agder i vest, blir samlet i én helseregion. Forslaget går videre ut på at både Ullevål og Rikshospitalet får høyeste status som regionsykehus i den nye enheten.

Det sistnevnte vil eliminere en opprivende strid mellom fagmiljøene ved de to sykehusgigantene, men ideen om en kjemperegion for halve Norge vil nok møte protester i andre deler av landet, både fra politikere og helsearbeidere.

Forslag til sommeren

Helseminister Dagfinn Høybråten vil overfor Dagbladet ikke kommentere forslaget fra sitt hjemfylke Akershus, men mener det uansett er riktig at befolkningsområdet Oslo og Akershus inngår i én og samme helseregion.

Helsedepartementet håper å ha et forslag ferdig før sommeren, opplyser avdelingsdirektør Gerd Vandeskog i departementets sykehusavdeling.

Byråd for helse og eldre i Oslo, Anne Herseth, sier til Dagbladet at Oslo støtter forslaget om at hovedstaden og Akershus plasseres i samme helseregion. Men Oslo velger å være mer avventende til hvem og hvor mange fylker den nye regionen skal bestå av, sier hun.

«Grenser til besvær»

Dette er det foreløpige resultatet av det såkalte hovedstadsutvalgets innstilling når det gjelder samordning av den offentlige forvaltningen i hovedstadsområdet, herunder sykehusdrift.

Utredningen har den talende tittel «Grenser til besvær». Utvalget var samstemt om at den offentlige forvaltning i Oslo og Akershus bør samordnes bedre, men sprikende i synet på hvordan. Minimumsløsningen man samlet seg om, inneholdt bl.a. forslag om å samle Oslo og Akershus i samme helseregion.

Mangler og uenighet

En serie andre utvalg har i årenes løp pekt på det mangelfulle samarbeidet mellom Oslo og Akershus på sykehussektoren, uten at det tilsynelatende har ført til noe. Forrige utredning om sykehussamarbeid og -struktur i Oslo og Akershus, den såkalte Stadaas-Dolva-rapporten fra 1995, er ennå ikke politisk behandlet verken i Oslo eller Akershus. Mangelen på samordning og samarbeid var et hovedpoeng også i den studien.

Det hevdes fra begge fylker nå at de gjerne vil samarbeide om sykehusdrift, men på andre områder er det en til dels grunnleggende uenighet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om hvordan de kommuneovergripende utfordringene generelt skal løses i hovedstadsområdet.

Oslo foretrekker et stor-Oslo bestående av Oslo og en rekke store Akershus-kommuner, en slags kommunesammenslåing, mens Akershus ikke vil ha kommunal, men regional samordning i en stor fylkeskommune.