Halve Norge vil skille kirke og stat

En stor befolkningsundersøkelse viser at det for første gang er flertall for å skille kirke og stat.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nesten halvparten av befolkningen mener statskirkeordningen bør avvikles. Dette kommer fram i en befolkningsundersøkelse som er gjort på oppdrag fra Hundreårsmarkeringen Norge 2005.

Spørsmålene er stilt 3912 nordmenn/innvandrere.

Her er hovedfunnene: 41 prosent vil beholde statskirken.

 46 prosent vil skille kirke og stat.

 53 prosent blant respondenter med innvandrerbakgrunn vil skille kirke og stat.

 Størst oppslutning for skille er det i aldersgruppa 40- 49 år (51 pst.). Minst blant de eldre.

 Innbyggerne i Oslo og de større byene, samt de med høyest utdannelse og høyest inntekt, er i størst grad for en splitting.

Få på kirkebesøk

Undersøkelsen viser også at det er lav oppslutning om religiøse aktiviteter. Fire av fem nordmenn deltar i religiøse seremonier fem ganger eller mindre pr. år, mens en tredjedel aldri går i kirka, med mindre det gjelder konfirmasjon, bryllup eller liknende.

De flittigste kirkegjengerne bor på Sørlandet, mens Oslo-folk sjeldnest deltar i gudstjenester.

58 prosent av befolkningen synes at den norske Grunnloven bør bygge enten på FNs menneskerettigheter (37 pst.) eller være religionsnøytral (21 pst.). Fire av ti mener den bør bygge på den evangelisk-lutherske tro, slik som i dag. Også i grunnlovsspørsmålet er det stor forskjell mellom aldersgruppene. De eldste vil i langt større grad enn de yngste holde på dagens Grunnlov.

-  Interessant

-  I et år hvor stat/kirkeutvalget, Gjønnes-utvalget, skal legge fram sin utredning, er det interessant at et flertall ønsker et skille. Dette samsvarer jo også med innstillingen fra kirkerådets eget kirke/stat-utvalg i 2002, sier direktør Jan Erik Raanes i Norge 2005.

Han mener det er naturlig at både statskirkespørsmålet og Grunnloven blir debatt-tema i forbindelse med hundreårsjubileet for unionsoppløsningen.

I en liknende befolkningsundersøkelse som ble foretatt i 2004 var det 44 pst. som ville skille kirke og stat, mens 50 pst. ville beholde statskirken. I 1992 ville bare 26 pst. ha et skille, mens 60 pst. var for fortsatt statskirke.