-  Halver straffen når siktede tilstår

Advokat Harald Stabell vil ha en solid strafferabatt for kriminelle som avlegger en uforbeholden tilståelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er at Stortinget 2. mars 2001 endret straffeloven, slik at dommerne i straffeutmålingen i formildende retning skulle legge større vekt på tilståelser fra de tiltalte.

Lovendringen er blitt en gedigen fiasko. Ifølge en undersøkelser som Domstolsadministrasjonen (DA) har gjennomført, ble 47 prosent av alle straffesakene i Norge i 2000 behandlet som tilståelsessaker, mens det tilsvarende tallet for i fjor bare var 42 prosent.

Flere vil tilstå

Lovendringen har fått en stikk motsatt virkning enn det Stortinget hadde forutsett.

Advokat Stabell, som leder Advokatforenings utvalg for strafferett og straffeprosess, sier til Dagbladet at etter hans mening bør normalrabatten ved uforbeholden tilståelse utgjøre en tredjedel av den straff som ville blitt ilagt uten tilståelse.

-  Retten må i særlige tilfeller kunne gå ned mot halv straff. Det er grunn til å tro at en strafferabatt i den størrelsesorden som angitt ovenfor, vil kunne øke antallet av tilståelsessaker i ikke ubetydelig grad.

-  Men når en tilståelse ikke har hatt betydning for sakens oppklaring, må retten ved straffeutmålingen kunne se bort fra den, sier Stabell.

Ikke tillit

-  I hvilke type straffesaker vil en strafferabatt kunne slå spesielt positivt ut for siktede?

-  Jeg mener dette særlig vil gjelde innenfor vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet. Denne kategorien utgjør en meget stor gruppe straffesaker, slik at både politi og rettsvesen ville kunne spare betydelige ressurser, sier advokaten.

-  Hva mener du er hovedgrunnen til at lovendringen er blitt en fiasko?

-  Min erfaring er at de siktede ikke har tillit til at verken politiet eller domstolene følger opp, om de avlegger en uforbeholden tilståelse etter pågripelsen. Det framkommer ikke av lovforarbeidene hva et såkalt normalnivå i rabatt vil være. Konkretisering mangler fullstendig.

Kan bli lurt

-  Når det gjelder dommer, er situasjonen den samme. Det foreligger få, om noen, dommer hvor det framgår hva tiltalte ville fått i straff, om vedkommende ikke hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Dette gjør at de siktede ikke har tillit til om de får tilståelsesrabatt etter gjeldende rett, eller om de rett og slett blir lurt til å tilstå. Det tror jeg er en av hovedårsakene til at lovendringen ikke har slått ut som forventet, sier Stabell.

<B>Advokat Harald Stabell.</B>