Halvveis til Soria Moria

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er i dag to år siden Jens Stoltenberg kunne presentere sin rødgrønne regjering. Dermed er det fireårige løpet fram mot neste stortingsvalg halvgått. I praksis er regjeringen allerede langt inne i sitt tredje år, ettersom statsbudsjettet for 2008 er lagt fram og ettersom det siste året vil bli preget av det forestående valget i 2009. Regjeringspartiene har flertall bak seg i Stortinget, og har hatt bedre forutsetninger enn noen regjering på over tjue år for å gjennomføre sin politikk. Den er formulert i den ambisiøse Soria Moria-erklæringen. Det er mot denne regjeringens innsats nødvendigvis vil bli målt.

Regjeringen har som erklært mål å endre politikkens innhold (i forhold til den forrige regjeringen) og skape mer rettferdighet og mer fellesskap. Ved å bytte ut gitte og lovede skattelettelser med mer penger til kommunene og økt offentlig velferdsproduksjon har den sine ord langt på vei i behold. Det er blitt nesten 10 000 flere hender i eldreomsorgen. Det er blitt nesten full barnehagedekning. Og sykehusene har fått mer penger, men ikke nok til å unngå fortsatte underskudd. Kursen er endret. De fleste målene er mulige å nå.

Men på to områder er det grunn til å være skuffet. Regjeringen er langt fra målet om å avskaffe fattigdom. Riktignok lovet man bare å legge fram en helhetlig plan om dette. Og mye av politikken bidrar til å gjøre flere tidligere fattige selvhjulpne. Men for folk uten mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet er bidraget så magert at Frp-leder Siv Jensen ser sitt snitt til å utfordre regjeringen.

Heller ikke når det gjelder klimautfordringene har regjeringen overbevist. Retorikken har vært høystemt. Det samme har målene for 2050 vært. Men regjeringen har ikke riktig våget å utfordre industrien og husholdningene med krav som ville redusert klimautslippene her hjemme slik at det monner. Det er fortsatt langt fram til Soria Moria.