- Han er uberørt når andres lidelse blir beskrevet

De sakkyndige i Nord-Østerdal tingrett konkluderer med at både den hovedtiltalte stefaren (64) og mora (46) er pedofile.

PEDOFIL: Forsvarer Sverre Næss sammen med sin klient, den hovedtiltalte stefaren (64).  De sakkyndige i rettsaken har konkludert med at mannen er pedofil. Foto: Torbjørn Berg.
PEDOFIL: Forsvarer Sverre Næss sammen med sin klient, den hovedtiltalte stefaren (64). De sakkyndige i rettsaken har konkludert med at mannen er pedofil. Foto: Torbjørn Berg.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ELVERUM (Dagbladet): I Nord-Østerdal tingrett i dag la sakkyndige fram vurdering av den hovedtiltalte stefaren (64) og den hovedtiltalte kvinnen (46).

De sakkyndiges konklusjon er at både mor og stefar er pedofil.

- Det som gjør vurderingsgrunnlaget litt uvanlig i denne saken er at det foreligger videobevis, sier sakkyndige Bjørn Solbakken til Dagbladet.

Ikke trodd De sakkyndiges vurderingen av den 64-årige hovedtiltalte var krystallklar: han blir ikke trodd på at han har blitt overtalt til å begå seksuelle overgrep, eller at han skal ha filmet seksuelle overgrep mot sine stebarn fordi han ønsket å samle bevis.

- Vi har ingen indikasjoner på at han var intoksikert eller presset, sa han i retten.

I retten har stefaren tidligere sagt at han ble presset og lurt til å utføre det ene overgrepet som har blitt lagt fram som videobevis. Han har også hevdet at han samlet materiale for å dokumentere hvordan tilstanden i huset han delte med sin 46 år gamle samboer var.

Følelsesmessig kald 64-åringen blir beskrevet som en person uten empati, følelsesmessig kald og som en person med liten forståelse for konsekvensene av sine handlinger.

Sakkyndig mener det er lite dårlig samvittighet og anger å spore hos stefaren.

- Han er mest fokusert på seg selv og egne interesser. Han er uberørt når andres lidelse blir beskrevet, sier Solbakken i sin gjennomgang.

- Stor fare for gjentakelse De sakkyndige konkludere med at det er risiko for at 64-åringen vil utøve seksuell vold i fremtiden: 

Dette begrunnes med at mannen har begått flere overgrep mot barn: I 1999 ble han dømt for overgrep med to småjenter.

De mener også at mannens overgrep mot barn har trappet seg opp i omfang. 

Fravær av ansvarstakning og motivasjonsendringer ble også lagt til grunn i de sakkyndiges vurdering om at mannen vil kunne fortsette å forgripe seg i fremtiden.

De sakkyndige har også liten tro på at behandling vil kunne bedre 64-åringes prognosen for fremtidige overgrep.

De sakkyndige har basert sin vurdering på blant annet en tidligere overgrepsdom, bilde- og videomateriell, helseopplysninger, intervju og observasjon.

- Ingen overraskelse - Denne konklusjonen kom ikke som noen stor overraskelse verken på meg eller min klient, sier den hovedtiltaltalte stefarens forsvarer, Sverre Næss.

- Vi kjente til rapporten fra før av og regnet ikke med at den ville forandres, legger Næss til.

Var det noe av det som kom fram som du reagerer på?

- Min klient er uenig i noe av det som kom fram, men det var ikke noe sjokk for ham, sier Næss

Pedofil mor   Helge Haugerud, som er en av de to sakkyndige som har vurdert den hovedtiltalte mora, kom fram til samme konkusjon: Også mora får diagnosen pedofil.  

Haugerud forklarte at i vurderingen ble det lagt vekt på at videofilmene som er lagt fram i retten viser at overgrepene mot hennes barn har foregått over lengre tid.

Mora har igjennom hele rettssaken hevdet at hun ikke husker stort fra overgrepene og det som skjedde i hjemmet, fordi hun var rusa. Dette trodde ikke de sakkyndige på.

- Vi har ingen holdepunkter for at hun var i sjokk, slik vi vurderer hennes emosjonelle tilstand, sa Haugerud.

Det ble også lagt vekt på at mora bevisst har benektet handlingene sine, og at hun dermed har bagatellisert dem.

- Ikke forvaring
Advokat Steffen Brandstad som forsvarer den tiltalte mora (46 år) mener det ikke foreligger grunn til forvaring av 46-åringen.
Han sier til Dagbladet at han klient er uenig i pedofili-konklusjonen:

- Det er lite nytt fra den rapporten vi fikk for 1 ½ måned siden, men vi er fortsatt uenig i diagnosen. Min klienter mener det ikke er grunnlag for dette, og er uenig i store deler av de sakkyndiges begrunnelse.

Brandstad reagerer på de sakkyndiges arbeidsmetode:

- De tar stilling til bevis og gjør en vurdering ut i fra det før retten har kommet med sin konklusjon. Det synes jeg er betenkelig, forklarer han.

- Store svakheter Han er også kritisk til spørreskjemaene hans klient har måttet besvare under de sakkyndiges undersøkelser:

- Hun får spørsmål om hun er pedofil,- om hun benekter så er det en risiko for gjentagelse av seksuell vold. Innrømmer hun at hun er pedofil, vil det også utgjøre en risiko. Jeg mener det er store svakheter i skjemaene de bruker, sier Brandstad til Dagbladet.

- Det hevdes at hun ikke vil underlegge seg behandling — det stemmer ikke, hun har ingenting i mot behandling — men hun godtar hun behandling for å være pedofil så ligger det også en innrømmelse som hun ikke ønsker, forklarer Brandstad.

IKKE OVERRASKET: Advokat Steffen Brandstad forsvarer den hovedtiltakte kvinnen (46). Han er ikke overrasket over de sakkyndiges konkusjon, men stiller spørsmålstegn ved deres metoder. Foto: Thorbjørn Berg.
IKKE OVERRASKET: Advokat Steffen Brandstad forsvarer den hovedtiltakte kvinnen (46). Han er ikke overrasket over de sakkyndiges konkusjon, men stiller spørsmålstegn ved deres metoder. Foto: Thorbjørn Berg. Vis mer