VIL I REGJERING: Begge KrF-byrådene i Bergen mener det er nødvendig å velge side og regjeirngsalternativ, men det er uenige om retningsvalget. Rebekka Ljosland mener KrF vil få mer gjennomslag ved å samarbeide med Solberg-regjeringen, mens Dag Inge Ulstein vil utforske mulighetene med Ap og SV. Foto: Nina Hansen
VIL I REGJERING: Begge KrF-byrådene i Bergen mener det er nødvendig å velge side og regjeirngsalternativ, men det er uenige om retningsvalget. Rebekka Ljosland mener KrF vil få mer gjennomslag ved å samarbeide med Solberg-regjeringen, mens Dag Inge Ulstein vil utforske mulighetene med Ap og SV. Foto: Nina HansenVis mer

KrF-byråder i Bergen uenige om samarbeid

Han frykter Frp, hun frykter SV

De samarbeidet godt med Ap i byrådet i Bergen. Men mens KrF-byråd Rebekka Ljosland vil inn i Erna Solbergs regjering, vil KrF-byråd Dag Inge Ulstein prøve Ap og Sp.

Bergen (Dagbladet): Dagbladet møtte de to KrF-byrådene i Bergen til miniduell, før mandag kveldens store duell mellom partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

- Det er veldig stor forskjell på lokalpolitikk og nasjonal politikk. I Bergen er vi enige om at samarbeidet med Ap er veldig godt, Vi har fått gjennomslag for viktige KrF-saker.

- Ikke førstevalget

- Når det gjelder regjering, har vi ikke fått gjennomslag for verken førstevalget om en sentrumsregjering eller andrevalget med en sentrum/høyreregjering. Da er det snakk om tredje, fjerde eller femtevalg. Der har vi nå en åpen debatt. Noen ender på den ene siden, mange på den andre siden, sier Rebekka Ljosland.

- Uavhengig av hva vi tenker nasjonalt, er vi KrF-ere. Det er sakene som er viktigst. Men jeg tror vi får mest gjennomslag ved å samarbeidet på ikke-sosialistisk side.

- Med en flertallsregjering bli sakene man forhandler fram, stående i Stortinget. Så mener jeg KrF har fått utrolig mange viktige gjennomslag de siste fem åra, på viktige områder for oss. Og der jeg mer usikker hvis man skal samarbeide med venstresiden og bli avhengig av et opposisjonsparti som SV, sier Ljosland.

- Erna kunne valgt oss

- Det er all grunn til å se til Bergen og hva vi har fått til her. Vi hadde en tydelig plattform da vi startet. Vi gikk gjennom hva som er KrFs viktigste saker og «DNA». Det var å utjevne sosiale forskjeller, bekjempe fattigdom, utvikle en grønnere by og stå for økonomisk ansvarlighet. Det satte rammene, og de konkrete sakene er ledet ut fra det.

- KrF kan se i begge retninger, vi er et sentrumsparti. Nå bør vi utforske hva vi kan få gjennomslag for ved å gå til venstre, sier Ulstein.

- Men det er mer usikkert med en mindretallsregjering?

- Jo, men det vi sa om den politiske avstanden til Frp, har forpliktet oss veldig sterkt. Det er åpenbart stor avstand mellom KrF og Frp. Hadde Erna lagt tyngdepunktet mot sentrum, kunne hun selv vippet tyngdepunktet. Hun har hatt god tid og anledning til å være tydeligere på det. Frp og den dynamikken de har skapt, har ikke gjort det enklere for oss.

- Handler om politisk avstand

- Jeg har kjempesans for Erna, det handler ikke om det. Hadde det bare handlet om enkeltpersoner og personkjemi, hadde det vært enkelt. Men vi kan ikke styre bare på det. Selv om vi har det fantastisk kjekt sammen her i Bergen, så hadde ikke det vært nok til å bære et politisk prosjekt.

- De siste ukene har vist at mange, fra ytterst til innerst, vil gi mye til KrF. Men vi har noen år bak oss som avgjør mer enn de siste dagene og ukene.

Den politiske avstanden til Frp er for stor til at vi kan sitte i regjering med dem. Det er et av de viktigste argumentene for meg. Samtidig vil jeg utforske hva vi kan få til den andre veien, sier Ulstein.

- Risikoprosjekt med SV

- Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Vi vet ikke hva slags gjennomslag vi kan få på ikke-sosialistisk side heller. Vi har fått betydelig gjennomslag med regjeringen de siste fem åra.

- Jeg er uenig med dem som sier at avstanden til Frp har vært så stor i praktisk politikk. Jeg skal være den første til å si at retorikken til Frp har vært avskyelig, føler ikke Frp som noe nært parti. Men jeg mener at den praktiske politikken og pragmatikken er det som er det førende for hva man får gjennomslag for, sier Ljosland.

- Så du legger mer vekt på politisk gjennomslag enn ordbruk?

- Jeg mener ordbruk er viktig, og jeg mener også at Erna burde gitt mer tydelige signaler om hvordan vi omtaler hverandre. Sylvi Listhaug og Per Sandberg har jo vist at avstanden til og med til Høyre har vært stor.

Men vi har fått gjennomslag for familiepolitikk og kristne verdier i skolen, lærernorm og andre saker med den borgerlige siden. KrF er et sentrumsparti, men slik situasjonen er i dag, bør vi utforske muligheten til å se hva vi får hvis vi går inn i regjeringen, sier Ljosland.

Hun sier hun har like store problemer med fløypartiet SV som med fløypartiet Frp.

- Det er en del av premissene, som et livsnøytralt samfunn, jeg har store problemer med. Derfor kjøper jeg ikke Knut Arilds argument om at avstanden til SV er stor, men vi skal likevel ha SV som en slags samarbeidspartner i Stortinget. Det er kjempekrevende og et risikoprosjekt.

Det er mer risikabelt å gå til venstre og så komme til at «det gikk ikke likevel», sier Ljosland.

Frykter ikke splittelse

Ulstein leser opp SVs prioriterte valgkampsaker fra i fjor og Frp's hovedsaker, og mener det er mer til felles med SV enn Frp.

- Det blir åpenbart krevende, men vi må bruke all vår kraft til å påvirke de viktigste sakene.

- Vi skal være ombudskvinner - og menn for de svakeste. Og når det gjelder grunntonen i vår politikk, de store linjene, mener jeg vi må utforske hva vi kan få til med Sp og Ap, sier Ulstein.

Selv om de er uenige om samarbeidspartnere, frykter de ikke at KrF kommer ut av denne runden som et splittet parti.

- Spennvidden er der. Knut Arild og landsstyret sa klart fra om at det ville komme en melding, og at den ville skuffe noen, kanskje mange. Vi har hatt en prosess der vi har snakket om det politiske prosjektet vårt, og alle lag er blitt hørt. Så blir det selvsagt litt «tension» på oppløpssiden, sier Ulstein.

-Vi politikere er vant til å være uenige, så jeg er ikke så bekymret for det. De aller fleste vil si at «KrF er mitt parti». Vi er forberedt på å miste noen. Men vi så i fjor at statsministervalget er viktig. Det funket ikke for oss i fjor, så vi må velge og ha et klart svar, sier Ljosland.