Han slo alarm

Advokat Thor Erik Johansen er mannen som slo alarm og kontaktet Økokrim med det han mente var oppsiktsvekkende dokumenter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I flere uker har Økokrim hatt tilgang til papirer som bl.a. viser hvordan advokatfirmaet BA-HR hjalp til med å skjule pengeoverføringen fra Røkke til tidligere helseminister Tore Tønne.

Ble oppsøkt

Tidligere denne uka anmeldte BA-HR en av sine ansatte for å ha lekket fortrolig klientinformasjon. Økokrim ønsket ikke å foreta seg noe med denne anmeldelsen, men har i stedet engasjert seg i andre sider av Tønne-saken.

Materialet som advokat Johansen overleverte til Økokrim, består av interne dokumenter fra BA-HR som han fikk han fra en av sine klienter. Denne klienten er for tida i en personalkonflikt med BA-HR.

Reaksjonen fra Økokrims side var at Johansens klient straks ble oppsøkt av førstestatsadvokat Erling Grimstad i Økokrim. Avhør fant sted allerede for flere uker siden, sier Johansen på telefon fra Spania.

- Mulig korrupsjon

Advokaten gir denne begrunnelsen for hvorfor han gikk til Økokrim med saken:

- Jeg synes at advokater aldri skal medvirke til urett. Advokater har tvert imot en særlig plikt til å melde fra om mulige straffbare forhold, det være seg mulig dokumentfalsk, mulig brudd på regnskapsloven eller mulig korrupsjon, sier Johansen.

- Så er det opp til påtalemyndigheten, og i sin tur domstolen, å vurdere og ta stilling til hvorvidt det er begått lovbrudd. Jeg har også lyst til å si at cover-ups, eller dekkoperasjoner, er å føre grunnleggende rettssikkerhet inn på et sidespor. Det trodde jeg ble allmenn lærdom etter Watergate.

- Var ikke kilde

Thor Erik Johansen reagerer sterkt på at seniorpartner Anders Eckhoff i BA-HR i sin omtale av anmeldelsen kom med opplysninger som identifiserte hans klient i et oppslag i Dagens Næringsliv tidligere denne uka.

- Min klient opplever seg både identifisert og uthengt av Eckhoff som skyldig i straffbare handlinger. Eckhoffs handlemåte er i strid med all advokatetikk. Min klient bestrider å ha brutt noen taushetsplikt og benekter også kategorisk å være kilde til noe som helst avisoppslag, sier Johansen.

Johansen stiller seg også undrende til at advokatfirmaet BA-HR sendte sin anmeldelse av påståtte lekkasjer til Økokrim.

- Det er jo feil instans for slike anmeldelser, men det overrasker meg for så vidt ikke når jeg ser hvordan andre ting håndteres hos BA-HR.

Nedringt

Ifølge Johansen blir hans klient på grunn av BA-HRs identifisering nå nedringt av mediene med forespørsel om intervjuer:

- Min klient er en sterk og modig person som i denne saken har tatt et stor samfunnsansvar, sier Johansen, som ber mediene la vedkommende få være i fred.

- Min klient kommer ikke til å gi noen kommentarer eller intervjuer, sier advokat Thor Erik Johansen.

Han skal selv ha fått telefonhenvendelser med et innhold som kan oppfattes som trusler fra «makthavere eller makthaver», hevder han.

SLO ALARM: Advokat Thor Erik Johansen.