Handelsreisende i folkemord

Han er fra Vest-Europa, han har bakgrunn fra militæret eller de hemmelige tjenester, og han selger billige håndvåpen fra Øst-Europa til fattige land i krig. I bytte får han olje eller diamanter. Møt den nye våpenhandleren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Etterkrigstidens nye generasjon våpenmeglere operer i en gråsone mellom lovlig handel og kriminell våpensmugling. Lovverk og regler for handel med våpen er mangelfullt. Tollvesen og politi har liten, eller ingen kontroll over den lyssky virksomheten, sier Jan Egeland, leder av det norske håndvåpeninitiativet NISAT. Organisasjonen retter seg mot handelen med håndvåpen, altså våpen som kan bæres av én person.

I rapporten «Våpenfikserne» beskriver organisasjonen de komplekse handelsoperasjonene som de nye våpenhandlerne gjennomfører, og hvilke følger de kan få. Før og under folkemordet i Rwanda strømmet det våpen inn i landet fra alle kanter, solgt av kyniske meglere som tjente godt på å bidra til massakren.

Den onde sirkelen

Meglerne slipper unna ved å utnytte hull i regelverket, og operer helst gjennom tredjeland. Megleren kan sitte i London, og selge våpen fra Øst-Europa til et land i Afrika uten å legge seg ut med britisk lovgivning. Våpenene byttes i råvarer fra mottakerlandet, som så selges og inntektene hvitvaskes. Disse pengene kan megleren forskuttere neste våpenhandel, og slik holdes krigen gående. Ofte involverer handlene et stort antall land, og blir dermed vanskelig å kontrollere.

- I 1998 var det 48 kriger. Hittil i dette tiåret har vi sett 110 kriger. I disse krigene ble mellom 5,5 til 6,5 millioner mennesker drept. Halvparten av disse var sivilie, og mange av dem ble drept med håndvåpen, sier Egeland, som nå krever innsats mot handelen med håndvåpen.

NISAT krever nå klare internasjonale regler mot ikke-autorisert megling og handlel med våpen, og felles kontrollmekanismer. Selv driver organisasjonen med kartlegging av handelen, og har lagt ut en egen database over våpensalg på sine nettsider.