Håp om løsning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I helgen var det kontakt mellom NHO og LO. Det gir håp om en snarlig og framfor alt ryddig avslutning av streiken. I løpet av helgen har det samtidig med forhandlingskontakten vært tendenser til en urealistisk opptrapping av kravene. Nei-aksjonens krav om et tillegg på tre kroner pr. time i det sentrale oppgjøret er en utglidning i en streik som hittil har vært tilnærmet mønstergyldig gjennomført av de streikende. Kravet om et tillegg på tre kroner sprenger selvsagt rammene i Arntsen-utvalget, og utraderer solidaritetsalternativet. Det er svært kortsynt. Og det underslår at arbeidstakerne i privat sektor gjennomfører lokale forhandlinger i de enkelte bedriftene som ofte gir større lokale tillegg enn i det sentrale oppgjøret.
  • Det er ikke unaturlig at LOs Jan Balstad har en mer balansert vurdering av situasjonen enn den pågående Nei-aksjonen. Balstad som deltok sammen med Yngve Hågensen og Gerd Liv Valla under samtalene med NHO i helga, sier at det ikke er mulig nå å finne en løsning på streiken som i ett og alt holder seg innenfor rammene fra Arntsen-utvalget. Men Balstad ønsker å videreføre moderasjonslinjen også etter dette oppgjøret, selv om det i år endte med storstreik. Det er vi enige i. Selv de hissigste nei-aktivistene forstår at det er økning i kjøpekraft som teller. Moderasjonslinjen har gitt økt kjøpekraft og full sysselsetting, mens de til dels store prosentvise tilleggene på 80-tallet forsvant i pris- og renteøkninger som sendte folk ut i ledighet.
  • De eplekjekke næringslivslederne som bidro til å skape streikevilje blant LO-medlemmene, har bidratt til å påføre samfunnet og næringslivet store utgifter. NHO har rettet kritikk mot LO-ledelsen og påstått at Hågensen og resten av ja-flertallet i LOs sekretariat ikke kjempet hardt nok for meklingsresultatet. Den kritikken hadde virket sterkere om den også hadde inneholdt selvkritikk av at NHO ikke har klart å få sine medlemmer til å forstå sitt ansvar for lønnsdannelsen og den økonomiske utviklingen i landet.