Håp, tro og krig

Pastor Bulambo Lembelembe Josué fra Kongo må være dypt bekymret når han i dag mottar Rafto-prisen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tusenvis av mennesker flykter nå fra krigshandlinger i Øst-Kongo som har gått fra vondt til verre. De vil vekk fra drap og voldtekter som følge av sammenstøt mellom opprørsstyrker og regjeringssoldater. Mange har flyktet til regionhovedstaden Goma og bor i skoler, kirker eller under åpen himmel. Og det er nettopp ofrene i denne krigen som har vært pastor Bulambos anliggende i over ti år. Han får Raftoprisen for sin innsats i arbeidet for å gi voldtatte kvinner og barnesoldater et nytt og verdig liv.

De siste dagene har pastoren befunnet seg i fredelige Bergen. Han har snakket med lærere ved byens skoler og med studenter fra universitetet. Sammen med sin kone Feza Brigitte har han sikkert opplevd det alle afrikanere fra konfliktsoner blir så fascinert av i Norge: Stillheten i et land hvor ingen farer truer. Selv kommer han fra et land som har hatt den mest dødelige konflikten etter andre verdenskrig. Den demokratiske republikken Kongo (DRC) har mistet mer enn fem millioner mennesker som følge av krigshandlinger det siste tiåret.

Flere afrikanske land og militsgrupper har deltatt i krigshandlingene som handler like mye om diamanter og mineraler som om makt og territorium. Nå er krigshandlingene blusset opp med ny styrke. Hovedkonflikten i øst står mellom hutuopprørere med utspring i det gamle folkemordsregime i Rwanda og tutsiopprørere med like sterke bånd til dagens regime i Rwanda, for å si det svært forenklet.

Styret i Raftostiftelsen har bestemt seg for å gi professor Thorolf Raftos minnepris til pastor Bulambo fordi det mener han er en visjonær kirkeleder med høy personlig integritet. Han mener at ingen i Kongo kan akseptere at døtre, søstre og koner blir voldtatt, og at det er kongolesernes ansvar å gjøre livet trygt i hjemlandet. Bulambo er en handlingens mann og har tatt initiativet til et rehabiliteringsprosjekt for voldtatte kvinner. Det innebærer medisinsk og psykologisk behandling, opplæring og hjelp til å starte egen næringsvirksomhet. Og det aller viktigste; Bulambo driver intens arbeid for å øke lokalbefolkningens respekt for voldtatte kvinner. Tragisk nok utstøtes de ofte av samfunnet.

Gjennom Organisasjonen, Communauté de Eglises Libres de Pentecoté en Afrique (CELPA), har Bulambo også et prosjekt for å hjelpe barnesoldater. Rundt 40 prosent av barnesoldatene er jenter og de blir ofte gjort til feltkoner for opprørsledere og utsatt for seksuell vold. Disse overgriperne skal ikke gis amnesti for å synliggjøre hvor ansvaret ligger, etter Bulambos mening. Raftostiftelsen kunne ikke funnet en mer aktuell prisvinner i år enn pastor Bulambo.