Håper på Høyesterett

I går leverte pionerdykkerne inn en omfattende 69-siders anke til Høyesterett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

9. september frifant Oslo Tingrett staten i søksmålet en gruppe Nordsjødykkere hadde anlagt. 18 skadde dykkere og en enke krevde 276 millioner i erstatning.

- Vi ble fryktelig skuffet, men har sterk tro på at Høyesterett sørger for at vår kamp får en verdig slutt. Rettferdigheten vil seire, sier pionerdykker Tom Engh i Nordsjødykkeralliansen.

Haster

Dykkernes advokat Marius Reikerås påpeker i anken at tingrettens ga et vesentlig signal om at saken bør få sin snarlige vurdering i Høyesterett.

Reikerås mener det haster med å få Høyesteretts syn på saken fordi flere av dykkerne sliter med alvorlige helseplager «og mange har bare begrenset med tid igjen å leve».

Tingretten konkluderte med at staten har gjort det man kunne forvente for å beskytte dykkernes liv og helse, samt at seinskadene ikke er en direkte trussel mot livet og dermed ikke krenker menneskerettighetene.

I anken hevder advokat Reikerås at tingretten har lagt til grunn feil faktaforståelse og feil rettsanvendelse.

- Oslo tingrett er ikke i tvil om årssakssammenhengen mellom petroleumsrelatert dykking og de alvorlige skader dykkerne er blitt påført, skriver Reikerås og viser til utdrag fra tingrettsdommen:

«Retten er imidlertid ikke i tvil om at dykking har gitt flere dykkere senskader. At dykking kan medføre nevrologiske skader, som skader på nervesystemet i hjernen og skader på ryggmarg, redusert lungefunksjon, bennekrose, hørselsskader og PTSD synes godt dokumentert gjennom det betydelige arbeidet som er gjort ved Haukeland sykehus.»

ANKER: Etter to års venting fikk pionerdykkerne omsiden saken sin opp for tingretten, som frifant staten. Nå anker de til Høyesterett. Foran fra venstre: Gary Cronin, James Baker, Rolf Guttorm Engebretsen, Tom Halvorsen, Tom Engh, Bjarne Nordstrand og Peter Wingen. Bak fra venstre: Lars Hasle, Tore Henning Larsen, Valerie Fassotte, Johan Oto Johansen, Tord Solberg, Tom Helgesen og Jan Erik Eriksen. Foto HENNING LILLEGÅRD Dagbladet.
ANKER: Etter to års venting fikk pionerdykkerne omsiden saken sin opp for tingretten, som frifant staten. Nå anker de til Høyesterett. Foran fra venstre: Gary Cronin, James Baker, Rolf Guttorm Engebretsen, Tom Halvorsen, Tom Engh, Bjarne Nordstrand og Peter Wingen. Bak fra venstre: Lars Hasle, Tore Henning Larsen, Valerie Fassotte, Johan Oto Johansen, Tord Solberg, Tom Helgesen og Jan Erik Eriksen. Foto HENNING LILLEGÅRD Dagbladet. Vis mer

Var klar over

Reikerås viser videre til tingrettsdommen, der det heter: «Retten er heller ikke i tvil om at den finner det åpenbart at norske myndigheter var klar over de reelle og umiddelbare farer for livet som yrkesdykkingen i Nordsjøen medførte.»

Dykkeradvokaten slutter seg til tingrettens vurderinger på dette punktet.

- Retten slår altså fast at myndighetene har vært klar over de fatale konsekvenser dypdykkingen fikk for pionerene, sier Reikerås.

Han skriver at tingretten dermed slår fast at Nordsjødykkerne er ei gruppe mennesker som er blitt drept eller alvorlig skadet i arbeid under statlig eie, statlig kontroll og statlig regelsetting.

Lovgivende og kontrollerende myndigheter visste om skadene som ville komme, men dykkernes jobb var uunnværlig for nasjonens fremtidige velferd.

Ødelagt liv
- Dykkerne, som altså mer enn noen har sørget for at Norge er blant verdens rikeste nasjoner, sitter igjen med ødelagt liv, ødelagt helse og ødelagt økonomi, understreker Reikerås, som synes det er vanskelig å bli klok på tingrettsdommerens konklusjon om at «myndighetene har sørget for de tiltak som med rimelighet kunne forventes for å sikre dykkernes liv i den perioden saken gjelder, samt at senskader faller utenfor bestemmelsen.»

- Hvis staten med åpne øyne og vitende vilje sender folk ned på dyp som de vet er svært risikable å arbeide på og med utilstrekkelige metoder som medfører stor risiko for alvorlige helseskader eller død hvis hensikt er å bringe staten enorme inntekter, har man da sikret dykkernes liv og helse? Det er dette Høyesterett må avklare, sier advokat Marius Reikerås.

Håper på Høyesterett