Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Har avdekket alvorlige regelbrudd i Forsvaret

Kvass kritikk fra Riksrevisjonen, tross tegn til bedring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Riksrevisjonen har avdekket alvorlige og gjentatte brudd på lover og regler for anskaffelser som de ser på som vesentlige internt i Forsvaret.

Det fremgår av riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll i forsvarssektoren som leges frem av riksrevisor Jørken Kosmo nå.

- Jeg hadde trodd det skulle være bedre. Med all den fokusen det har vært på dette i Forsvaret, hadde jeg virkelig trodd det skulle vært bedre, sier Kosmo til Dagbladet.

Til tross for at Forsvarsdepartementet og Forsvaret roses for å ha bygget et bedre rammeverk for intern kontroll de siste årene, har Riksrevisjonen avdekket en rekke mangler og svakheter i Forsvaret som gir mulighet til misligheter og feil:

• Svakheter ved risikostyring og mangelfull kvalitet på arbeidet med intern kontroll lokalt ved avdelinger i Forsvaret

• Svakheter ved intern kontroll og brudd på regelverk og rutiner innen anskaffelser og matriellforvaltning

• Mangelfull kjennskap til arbeid med holdninger, etikk og ledelse.

- Jeg vil personlig si at jeg syns dette er et alvorlig problem, fordi det dreier seg om enorme summer som vi ikke kan garantere ikke blir utsatt for press og mislighold, sier Kosmo.

Tror det er bevisst Kosmo påpeker at Norge er et av få land som bare har internkontroll, og ikke internrevisjon av Forsvarssektoren. Han mener det som er avdekket gir grunn til å spørre om det ikke er på tide å gjøre noe med dette.

Han mener det er svakt og nedslående at anskaffelsessystemet ikke følges.
- Det burde ikke være noen i Forsvaret som ikke har fått med seg dette, og det får meg til å tro a dette må være bevisst og at det blir tatt for lettvint. Og det er alvorlig. Prosjektleder Bjørg Selås i Riksrevisjonen trekker frem en av de mange anskaffelsene de har sett nærmere på.

Uten noen form for konkurranse, kontrakt eller dokumentasjon har en avdeling anskaffet store mengder kjøreopplæring for sitt personell hos en lokal og sivil kjøreskole.

Fakturene fra kjøreskolen inneholder verken hvilke elever som har fått opplæring, når de har hatt timer, eller annen informasjon som avdekker hva det faktisk faktureres for. Riksrevisjonen har avdekket at blant annet en elev ifølge de faktrerte beløpene skal ha gjennomført 17 timer kjøreopplæring på en og samme dag. En annen vise 101 timer på en sju dagers uke.

Brudd på innkjøpsregler Riksrevisjonen har blant annet gjennomgått 98 anskaffelser i Forsvaret der de har avdekket flere alvorlige brudd på reglene.

For en vesentlig del av anskaffelsene manglet det dokumentasjon. 60 av de 98 anskaffelsene er gjennomført som direktekjøp uten konkurranse eller anbud. Bare ni av disse har en tilfredsstillende dokumentesjon og begrunnelse for hvorfor anbudsreglene ikke ble benyttet.

Videre viser undersøkelsen at mange store kontrakter på over 100 000 kroner, som på grunn av kompetansekrav skal inngås av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), blir inngått av andre avdelinger som ikke nødvendigvis innehar nødvendig merkantil kompetanse.

I ett av tilfellene fant Riksrevisjonen brudd på bestemmelsene, der forsvaret hadde inngått tre annskaffelser fra selskapet til en nylig avgått forsvarsansatt uten anbud eller dokumentasjon som begrunner hvorfor direktekjøp er gjennomført uten konkurranse.

Når ikke ned til massene Riksrevisjonens rapport roser imidlertid forsvarsledelsen for å ha etablert et godt formelt rammeverk for å sikre tilstrekkelig intern kontroll og forebygging av misligheter. Men fremmehver det undersøkelsene viser: At dette på flere vesentlige områder er mangelfullt implementert i Forsvaret.

Det er særlig nedover i systemet implementeringen har sviktet. Innkjøp gjøres utenfor rammeavtaler, internkontroller gjennomføres ikke, og anskaffelser skjer uten at anbudsreglene følges. Gjerne av personell som ikke har den rette kompetansen til å drive med slikt.

Mens Forsvarets logistikkorganisasjon, som sitter på den fremste kompetansen, har høyt fokus på medarbeidernes bindinger og habilitet, er det svært lite fokus på dette andre steder i systemet, påpeker Riksrevisjonen.

Blind tillit Undersøkelser viser at de ulike avdelingene i Forsvaret peker på en tillitskultur som en av årsakene til dette. Tillit til hverandre er forklaringen på at det ikke systematisk foretas vurderinger om habilitet. Og tillit til hverandre trekkes også frem som en forklaring på at dokumentasjon på bestillinger, anskaffelsesprosesser og internkontroll mangler.

«Når personellet er tilsatt, er systemet i stor grad basert på tillit. Tillit internt er en grunnleggende forutsetning for å fungere i militære oppdrag. Tillit ligger også til grunn for innretningen på den interne kontroll og rutiner for å sikre forsvarlig forvaltning», oppgir en forsvarsavdeling til Riksrevisjonen.

Det er denne tilliten Riksrevisjonen mener det ikke holder å stole blindt på, og at manglene samlet sett svekker Forsvarets evne til å forebygge og avdekke misligheter og feil.