Har en løsning på giftskandalen i Oslo

Bellona og Norges Naturvernforbund krever at det giftige bunnslammet i Oslos havneområde skal renses før det deponeres.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les også: Giftskandale i Oslo havn

Nå starter kampen om hvordan Oslo kommune skal håndtere giftslammet som ligger gjemt på bunnen av Oslo havn.

Fra Ormsund i øst til Bygdøy i vest ligger det 780000 kubikk giftmikstur, som nå må fjernes i kjølvannet av Opera-utbyggingen.

Allerede i januar starter Statsbygg anleggsarbeidene med å fjerne 13500 kubikkmeter giftslam i Bjørvika.

Full oppvask

Oslo kommune ønsker full opprydding og søker en økonomisk løsning i samarbeid med tre internasjonale selskaper, som alle har vært med på å spre miljøsyndene.

I bakgrunnen spøker en rettsfeide som kan ta år. Derfor søker Oslo et samarbeid med Miljøverndepartementet.

De eneste på miljøsida som så langt har engasjert seg i giftskandalen i hovedstaden, er Bellona og Norges Naturvernforbund. Hver for seg har de forslag til hvordan problemet skal løses.

- Aller helst bør mudderet renses for giftforbindelsene PCB og PAH, samt tungmetaller som kvikksølv og kadmium, før de enorme massene deponeres på Langøya. Rensingen kan foretas på lektere eller på land, der mudderet må behandles som spesialavfall, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Prøvestein

Han mener at kommunens planer om å anlegge et dypvannsdeponi utenfor Malmøya i Oslofjorden, er dødfødte.

- Jeg vil sterkt fraråde dette ut fra åpenbare miljøhensyn, sier Hauge til Dagbladet.

Leder i Norges Naturvernforbund, Erik Solheim, sier at rensingen av Oslos havneområde blir en viktig prøvesak for seinere oppryddinger i en lang rekke av Norges fjorder og havnebasseng tilknyttet tidligere og nåværende smelteverk og tungindustri.

- Dette er de gamle norske miljøsyndene, som vi må kreve skal behandles og ryddes opp i på en ordentlig måte. Vi må regne med at oppryddingene vil koste en del penger, men tatt i betraktning hva all vår tidligere urensede tungindustri brakte av inntekter og velstandsvekst, så har Norge råd til det, sier Solheim.

Han avviser blankt Oslo kommunes forslag om deponering utenfor Malmøya.

- Det ville bare være å flytte problemet, mener Solheim.

SFT behandler nå Bellonas klage der kravet er rensing og deponering på Langøya.

Rensing og deponering på Langøya vil koste om lag 300 millioner kroner; 200 millioner mer enn å dumpe gifta utenfor Malmøya.

UNDER OVERFLATEN: I Bjørvika, rett utenfor der Operaen skal bygges, ligger det svært giftig avfall i havnebassenget. Oslo kommune krever at tre store internasjonale selskaper som produserte skipsmaling mallom 1950 og 1970, tar halvparten av regninga.