Har fått unntaks-fullmakt

Mistanke om influensasyke fugler blir i dag nok til opprette 10 kilometer store soner der særforskrifter skal gjelde.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Mattilsynets nyeste våpen i krigen mot fugleviruset.

Forskriften fra Mattilsynet trer i kraft ved 12-tida i dag og gir dem nye fullmakter når det oppdages ville fugler det mistenkes har dødd av det fryktede influensaviruset H5N1. Mattilsynet mener det bare er et tidsspørsmål før viruset kommer til Norge.

-  Vi vil på grunnlag av mistanke kunne opprette en risikosone på tre kilometer rundt området vi mener kan være rammet av smitten. Rundt den igjen vil det bli opprettet en observasjonssone på sju kilometer, sier seksjonssjef Nina Krefting Aas i Mattilsynet. Det er hennes seksjon som leder kampen mot fugleinfluensaen.

Tilsynet er ifølge Aas i løpende kontakt med politiet og Sivilforsvaret og vil be om assistanse fra dem for å sikre sonene.

Særforbud

Blir mistanken om fuglevirus bekreftet, blir risikosonen opprettholdt i minst 21 dager. Observasjonssonen skal opprettholdes i minst 30 dager.

Blir eksempelvis viruset funnet blant ender i Akerselva, blir det opprettet slike soner midt i Oslo.

Forskriften gir Mattilsynet rett til å innføre en rekke særforbud:

 Folks adgang kan begrenses dersom det er nødvendig for å sikre området og beskytte tilsynets arbeid.

 Dersom det er fjørfe-hold i sonene blir de pålagt strenge krav til innesperring av fuglene og desinfisering.

 Det blir forbudt å transportere fjørfe gjennom sonen, forbudt å ha markeder og strengt forbudt å jakte på vill fugl i området.

-  Vår første prioritet er å forhindre at smitten spres fra vill fugl til tamme fjørfebestander, sier Krefting Aas.

Krisestab

Verken regjeringen eller Mattilsynet har så langt innført særskilte krisestaber i krigen mot fugleviruset. Men blir viruset påvist i Norge, trer krisestaben sammen. Her sitter byråsjefene fra Statsministerens kontor, Utenriks-, Justis-, Helse-, og Forsvarsdepartementet samt det departement som skal lede krisearbeidet.

Det er etter alle solemerker landbruksminister Terje Ris-Johansen som skal lede krigen mot fugleviruset.

Også Mattilsynet vil da opprette en egen krisestab som skal ha det operative ansvaret så lenge det dreier seg om en kamp mot en dyresykdom.

Men helsemyndighetene vil følge nøye med i tilfelle viruset skulle smitte mennesker. Det har skjedd i flere asiatiske land og i Tyrkia. Til sammen har 175 mennesker blitt smittet av H5N1-viruset fra fugl. Av dem er 94 døde. Smitte mellom fugl og mennesker er svært sjeldent, men den store frykten er at viruset skal mutere slik at det smitter fra menneske til menneske.

Bekreftelsen vil komme fra London

Den endelige diagnosen om at fugleviruset er kommet til Norge, vil ikke skje i Oslo. Den vil bli stilt i England.

Veterinærinstituttet i Oslo har til nå motatt over 200 døde fugler. Fugleviruset er ennå ikke påvist . Obduksjonen av døde fugler skjer ved laboratorier flere steder i landet, men selve virusundersøkelsene skjer i Oslo.

Men heller ikke her vil den endelige diagnosen bli stilt. Laboratoriet i Oslo kan finne ut om fuglene er døde av viruset, men den videre prosedyren krever at prøven så sendes til EUs elaboratorium utenfor London. Her vil den endelig mistanken bli bekreftet.

Men nyheten om at viruset er kommet til Norge, vil trolig bli kjent før bekreftelsen fra London kommer. Det skjedde i Sverige som følger den samme prosedyren som Norge.

OBDUSJON: Veterinærinstituttet i Oslo har til nå motatt over 200 døde fugler. På bildet obduserer veterinær Bjørnar Ytrehus en død stokkand.
STRENGE TILTAK: Dersom det blir oppdaget fugler som er døde som følge av fugleviruset vil myndighetene vurdere å innføre strenge sikkerhetstiltak. Eksempelet i grafikken viser situasjonen om fugler blir funnet i Akerselva som renner gjennom Oslo.