Slik vil Jonas bygge landet

- Har høyere ambisjoner for Norge enn Erna­­

Satsing på utvalgte næringer, statlig eierskap, kompetansereform og tiltak for å få ledige i arbeid. Slik vil Ap vinne valget og bygge landet.

AP-PROGRAM: Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterte sentralstyrets forslag til nytt partiprogram i formiddag. Programmet blir vedtatt på landsmøtet i april. Foto:: Tore Meek / NTB scanpix
AP-PROGRAM: Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterte sentralstyrets forslag til nytt partiprogram i formiddag. Programmet blir vedtatt på landsmøtet i april. Foto:: Tore Meek / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): «Arbeid» er den røde tråden i forslaget til stortingsprogram for Ap for neste periode.

Ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre er Aps program langt bedre egnet til å bygge framtids-Norge enn regjeringens.

- Forutsetningen for å bygge landet er at alle skal med. Dette er et program som er godt for Norge, for alle deler av Norge, og alle deler av befolkningen, sier Støre.

- Erna har krympet ambisjonene

*Vi viser en større vilje til å bruke ressurser mot ledighet når den oppstår, og der den oppstår.

*Vi har en større ambisjon om å få folk inn i arbeid ved å gi dem kompetanse og opplæring enn regjeringen viser.

*Vi tenker nytt om å få unge og uføre inn i arbeid med den arbeidsevnen de har. Her har vi lyttet til forskningsmiljøer, og prøver ut en ny ordning.

*Vi vil satse på utvalgte strategiske næringer der vi har spesielt gode forutsetninger, som innenfor energi, bioøkonomi, bruk av havrommet.

*Vi har kort sagt en større felles ambisjon. Mens denne regjeringen har krympet ambisjonene ved å gi skattekutt og kuttet i inntektene til fellesskapet, har vi vært ærlige på at en større ambisjon kommer til å koste mer. Med det skal vi bære sammen på en forsvarlig og rettferdig måte, sier Støre.

ARBEID, MULIGHETER, TRYGGHET:  Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik la fram Aps programutkast i dag. Tajik har ledet programprosessen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
ARBEID, MULIGHETER, TRYGGHET:  Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik la fram Aps programutkast i dag. Tajik har ledet programprosessen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Vis mer

Bygge kompetanse

Ap vil i samarbeid med partene i arbeidslivet bygge opp en kompetansereform, og foreslår en aktivitetsreform for unge som blant annet innebærer gradert uføretrygd, reduksjon av perioden for arbeidsavklaringspenger til to år for personer født etter 1990 og større ansvar for kommunene til å skaffe unge jobb.

Ap lover å reversere adgangen til midlertidige ansettelser, og gå gjennom arbeidsmiljøloven med tanke på å hindre at arbeidsgivere gjennom ulike selskapskonstruksjoner unndrar seg arbeidsgiveransvar.

Nei til salg av Norge

Som Dagbladet tidligere har skrevet, slår Ap ring om det statlige eierskapet, og vil bruke det statlige eierskapet aktivt for å sikre at store nøkkelbedrifter bevarer sin norske forankring.

I programutkastet slår Ap fast at regjeringens skattekutt ikke har bidratt til å skape flere arbeidsplasser, men har bidratt til å øke forskjellene. Nå går Ap til valg på en skatteprofil og et samlet skatte- og avgiftsnivå i tråd med forslaget til statsbudsjettet for 2017, og gjennomføring av skattereformen.

- Ærlige om skatt

Støre sier skatteøkningene skyldes at Ap har større ambisjoner på vegne av fellesskapet enn regjeringen.

- Vi har større ambisjoner for hva vi vil gjøre sammen, og er ærlige og redelig om hvordan vi når dem. Høyre og Frp påstår at de har gjennomført moderate skattekutt. Vi tar inn to tredeler av det de har kuttet. Det må da være veldig moderat. Tre av fire får lik eller lavere skatt med vårt opplegg. Vi kommer til å få noe mer avgifter for å klare klima- og miljøendringene, omtrent på nivå med hva denne regjeringen har gjennomført av avgiftsendringer. Det er håndterlig, og det er i alle fall ærlig og redelig. De partiene som ikke sier hvor mye de vil kutte i skattene, og som vil svekke fellesskapet, har mye å svare for, sier Støre.

Milliarder til forsvar

Ap-programmet slår fast at Norge må innfri NATOs mål fra toppmøtet i Wales i 2014 om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til forsvar. På spørsmål om dette punktet har blitt mer presserende den siste tiden, svarer Støre:

- Det vi har sett den siste tiden, viser at vedtaket på NATO-toppmøtet var riktig. Og at det er viktig at de europeiske landene gjennomgår sin forsvarsplanlegging, samordner med sine NATO-allierte og tilpasser seg den tiden vi lever i. Det vi ser i det sikkerhetspolitiske klimaet rundt oss, bekrefter at dette er riktig og realistisk, sier Støre.

Ap lover å innfri målet en gang på «2020-tallet», i tråd med vedtaket i NATO.

- Nå har vi vedtatt en langtidsplan som har sin ramme. Men dette betyr at vi må gå videre fra det. Vi må se på kjente kapasiteter, men vi må også se på områder der vi ikke har vært gode nok fram til nå, som cyber, sier Støre.

Han vedgår at forsvarssatsingen vil gjøre innhogg i budsjettene i årene som kommer.

- Ledighet koster mest

På spørsmål om hva som i programmet er den mest kostbare satsingen, svarer Støre slik:

- Det mest kostbare er å ikke sette inn tiltak mot ledigheten. Det å ha folk gående ledige, er det som koster Norge mest. Det som avgjør om vi kan lykkes med ambisjonene, er om vi kan få folk ut av ledighet og trygd, og inn i arbeid så de kan betale skatt, sier Støre.

Dette er det første Ap-programmet som legges fram for landsmøtet etter at Støre ble partileder. Det er nestleder Hadia Tajik som har ledet programprosessen.

Teknologi-skiftet

- Hvor er det du har engasjert deg særlig og satt et stempel?

- Dette har vært lagarbeid. Men fra ledelsens side har vi brukt mye tid på å forstå hvilken tid vi lever i, ta på alvor den demografiske utviklingen, hva som skjer innenfor teknologi og arbeid, og ha vilje og mot til å handle på det grunnlaget. Det jeg har brukt særlig tid på, er arbeid, hva det teknologiske skiftet krever og klimasatsningen, sier Støre.

Det er tidligere kjent at sentralstyret – som har vært programkomité – legger fram et kompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja. Ap vil konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Hvor sikker er du på at kompromisset vil bære gjennom landsmøtet?

- Der har jeg stor respekt for at landsmøtet skal ha sin diskusjon og ta sin avgjørelse, og den skal vi kunne leve med. Kompromisset er godt argumentert for, og jeg håper det vinner tilslutning, men jeg vil ikke komme med noen spådom om utfallet.

KOMPROMISS: Aps sentralstyre har kommet fram til et kompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja, men det blir debatt på landsmøtet.        
KOMPROMISS: Aps sentralstyre har kommet fram til et kompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja, men det blir debatt på landsmøtet.         Vis mer

- Må prioritere

- Er det et program som er preget av trangere tider?

- Andre land vil fortsatt mene at trangere tider på norsk fortsatt er veldig gunstige tider for dem. Men troen på at vi bare kan øke innfasingen av oljepenger for å møte alle behov, den kan vi ikke legge til grunn, sier Støre.

- Og vi må ikke glemme at det viktigste vi gjør for å sikre inntekter til de oppgavene vi skal løse, er arbeid. Over 90 prosent av nasjonalformuen vår er arbeidet vårt. Oljefondet blir lite i den sammenhengen.

- Ofte blir det etterlyst kuttliste. Den står ikke her. Men vi har vilje til å prioritere. Det betyr at det er ting vi ikke kan gjøre, fordi vi må avpasse ambisjonene til det økonomien tillater. Programmet skal følges opp i hvert enkelt budsjett, og Ap har for vane å gjøre det på en ansvarlig måte.

- Flere vil ha Ap enn Høyre/Frp

- Har dere sett hen til eventuelle samarbeidspartnere i utformingen av programmet?

- Vi har sett hen til muligheten for å få gjennomført politikken. Ap skal gjennomføre politikk gjennom samarbeid med andre. Men det har vært en fri diskusjon på hva som er god sosialdemokratisk politikk. Også vi må forhandle for å få gjennomført politikken. Men jeg tror et flertall i det politiske Norge ligger nærmere dette programmet enn det ligger Høyre/Frp-programmet, sier Støre.

Dissenser

Det er seks dissenser i utkastet til partiprogram: AUF er med på alle.

Fire av dissensene er knyttet til kompromisset om Lofoten. AUF sier nei til konsekvensutredning av blokkene Nordland VI og VII og Troms II.

Mens flertallet ønsker tredelt foreldreperm og øker fedrekvoten til 14 uker, vil AUF dele permisjonen i to, og forbeholde de ni første ukene til mor.

Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne "K"-en og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer «inkluderende fag». Anniken Huitfeldt støtter denne dissensen.