Har ikke oppsøkt Alis foreldre

Norske myndigheter går ut fra at Ali Mozaffars foreldre befinner seg på de oppgitte adressene i Iran, men har ikke oppsøkt adressene for å få bekreftet at foreldrene er der. Ali Mozaffar (17) har ikke hatt kontakt med den norske ambassaden i Iran siden mandag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Justisdepartementet har det politiske ansvaret i saken, og ambassaden foretar seg ingenting med mindre den får beskjed via Utenriksdepartementet, sier chargé d'affairs ved den norske ambassaden Wibye. Han har ikke blitt bedt om å oppsøke adressene i Teheran og Rasht for å få forsikret at Alis foreldre er der.

Ambassaden formidlet beskjeden til foreldrene og en tante via brev og telegram da Ali Mozaffar skulle deporteres. Chargé d'affairs Wibye går ut i fra at familien mottok beskjeden. Når ambassadepersonell har kontaktet Alis foreldre over telefon, har den som svarer sagt at de ikke er personene som ambassaden spør etter, og at ambassaden har fått feil telefonnummer.

- Klar til aksjon

- Sett at det faktisk ikke er Alis familie som svarer. Er det ikke nødvendig å få fastslått helt sikkert at foreldrene faktisk bor der norske myndigheter går ut fra at de bor?

- Det er et kjernepunkt i saken, jeg er enig i det. Vi har jo ferie nå og har minimal bemanning, men vi er klare til aksjon dersom departementet gir instruks om det, svarer Wibye.

Det er nyttårsfeiring i Iran og problematisk å gjøre noe med saken akkurat nå, sier Wibye. Folk flest er bortreist, og det er derfor ikke noe «apparat» å bruke.

Men Wibye understreker at han og ambassadepersonalet vil avbryte ferien og sette i gang med å finne Alis foreldre dersom de politiske myndighetene ber om det.

«Ble observert»

Grunnen til at Justisdepartementet mener at foreldrene bor på adressene som er oppgitt, og unngår kontakt med norske myndigheter, er at foreldrene ble observert på adressene i 1996. Det var i forbindelse med at Ali ble tvangssendt hjem til Iran fra Norge første gang. Justisdepartementet står fast på at Ali ble gjenforent med sine foreldre i 1996, og det ligger i domspremissene for utvisningen av Ali denne gangen. Sist reiste Ali tilbake til Norge og gikk i kirkeasyl.

Vergen

Ali Mozaffar ringte Norges ambassade i Teheran mandag morgen, dagen etter at han ble utvist fra Norge. Ifølge Wibye var han i godt humør, og de hadde en hyggelig samtale. Ali trengte penger, og Wibye hadde tilbudt seg å hjelpe med overføringen av pengene fra Alis verge i Norge, Angelika Gutsch van der Bijl.

Ali ringte ambassaden kort etter at Carl Wibye hadde snakket med vergen om pengeoverføringen.

Det viste seg så at beløpet på 50.000 kroner oversteg det som kan formidles av ambassaden, og pengene måtte i stedet gå via bank. Wibye har ikke hatt kontakt med vergen eller Ali Mozaffar etter at ambassaden fikk rede på at den ikke kan bistå i pengeoverføringen.

Wibye går ut fra at Ali har kontakt med vergen, og har fått vite at ambassaden ikke kan bistå med pengeoverføringen. Derfor har Ali ikke behov for kontakt med ambassaden, og det kan være grunnen til at han ikke har gitt lyd fra seg siden samtalen mandag morgen.

- At Ali ringte ambassaden kort etter min samtale med vergen, tyder på at Ali får informasjonen gjennom vergen, sier Wibye til NTB.