Har ikke råd til å jobbe

Uføretrygdede Anne Aarskog (53) fikk tilbud om hjelp til å komme ut i arbeidslivet. Hun er glad for den halve stillingen hun har fått, men hun taper penger på å jobbe. 20000 andre kan havne i samme uheldige situasjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen ivrer for «arbeidslinja» - som sier at flest mulig uføretrygdede skal komme seg tilbake i arbeid. Samtidig er det stor mangel på arbeidskraft her i landet. Derfor er det satt i gang et omfattende reaktiviseringsprosjekt i regi av trygdeetaten og arbeidsetaten, der rundt 20000 trygdemottakere under 50 år får arbeidstrening.

Men dagens regler stimulerer ikke folk til å kombinere trygd og arbeidsinntekt.

Anne Aarskog i Tromsø begynte i halv stilling som meteorologifullmektig ved Værvarslinga i Tromsø og mistet halve trygden. Kuttet betyr et tap på 18000 kroner i året.

- Uføretrygdede har jo fribeløpet på 51000 kroner, men så snart man tjener noen kroner over det, straffer det seg. Derfor er det ikke slik at det lønner seg å jobbe særlig mye for slike som meg, sier Aarskog. Trygden hennes er på 120000 kroner årlig.

- Til overmål sier de på trygdekontoret at det nå vurderes å ta bort fribeløpet. Da blir det enda mindre attraktivt å jobbe. Hvor er logikken - når de politiske myndigheter ønsker å få flest mulig ut i arbeid? spør Aarskog. Hun vurderer nå å si opp stillingen, rett og slett fordi hun ikke har råd til å jobbe.

- Det stemmer at mange uføretrygdede som går ut i arbeid kan bli straffet økonomisk på denne måten. Reglene slår urimelig ut dersom man tjener over fribeløpet på 51000 kroner. Derfor har Rikstrygdeverket lagt fram et forslag om en ny beregningsmodell. Den innebærer at selve fribeløpet tas vekk, men at det totalt sett alltid skal lønne seg å arbeide, sier avdelingsdirektør Ola Heen Strømmen i Rikstrygdeverket.

- Denne problematikken er godt kjent for oss, sier informasjonssjef i Sosial- og helsedepartementet Kjell Solem og opplyser at nye regler vil forelegges Stortinget i løpet av året.

JOBB GIR BEDRE LIV: Anne Aarskog (53)i Tromsø mener det virker positivt på helsa å ha en jobb å gå til. Hun har vært 100 prosent uføretrygdet i 30 år, etter at hun som ung ble lammet i høyre side etter en hjernehinnebetennelse. Hun begriper ikke at de politiske myndigheter ikke sørger for regler som gjør det attraktivt å delta i arbeidslivet.