AVSLAG: Bjørn Roger Johansen er en av 30 blinde og svaksynte som har fått avslag på støtte til arbeidsreise. Her på bussterminalen i Oslo for å ta bussen hjem til Arendal. Foto : Bjørn Langsem
AVSLAG: Bjørn Roger Johansen er en av 30 blinde og svaksynte som har fått avslag på støtte til arbeidsreise. Her på bussterminalen i Oslo for å ta bussen hjem til Arendal. Foto : Bjørn LangsemVis mer

Har jobb, men nektes reisestøtte

Nå frykter synshemmede Bjørn Roger å bli ufør i ung alder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Bjørn Roger Johansen (27) har fulgt Jens Stoltenbergs råd om å bli inkludert i arbeidslivet. Problemet er at han ikke kommer seg til jobben. Budsjettposten for reisestøtte er tom.
 
- Vi er minst 30 funksjonshemmede som har fått avslag hittil i år. Jeg må si det tærer på energien min og øker sannsynligheten for å bli ufør i ung alder, samme hvor mye jeg stritter i mot, sier Bjørn.

Verre år for årFor Bjørn Roger har en medfødt netthinnesykdom som gir tunnelsyn.

- Jeg ser dårligere år for år, og er sjanseløs på vinteren når det er mørkt. For å komme meg på jobben i Arendal de siste månedene har jeg tatt taxi og betalt med TT-kortet, som egentlig skal brukes til transport til kino, trening og sosialt samvær. Resultatet er at jeg får et redusert sosialt liv og blir mer avhengig av andre, sier 27-åringen.

Han vegrer seg mot å bli uføretrygdet.

- Det er god samfunnsøkonomisk å få folk i arbeid, i stedet for passive trygdeløsninger. Derfor er det uforståelig når man tilrettelegger arbeidsplassen for sånne som meg, men en ikke legger til rette for at vi skal komme oss på jobb. Hvor er helhetstenkningen, spør Johansen.

Brev til JensAtle Lunde, leder i Norges Blindeforbund, har skrevet et åpent brev til Jens Stoltenberg. Nå lurer Lunde på om statsministeren har glemt budskapet i sin egen nyttårstale.

- Jens tok til orde for å sikre at flest mulig er i arbeid og inviterte til et bredt rådslag for blant annet å hindre utstøting. Men forutsetningen for å jobbe er at man kommer seg til jobben. Vi er nå i en situasjon at funksjonshemmede får avslag på støtte til arbeids- og utdanningsreiser. Folk må slutte i arbeidslivet eller takke nei til jobb.

I 2009 var det satt av 18,6 millioner til reisestøtte. Da disse midlene tok slutt, fikk funksjonshemmede en tilleggsbevilgning på sju millioner. Men i 2010 var man tilbake på 18,6 millioner.

- Det hindrer nye å nyte godt av ordningen. Bare siden nyttår er flere titalls funksjonshemmede nektet støtte. Statsbudsjettet gir ikke rom for å innvilge én eneste ny søknad om transport. For hver dag som går, blir flere funksjonshemmede rammet. De faller ut av arbeidslivet eller mister mulighet til å ta jobber de blir tilbudt.

Slipper ikke tilLunde peker at regjeringen i Soria Moria II varslet tiltak for å bedre tilgangen til utdanning og yrkesliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Det nye året startet med beskjed om at kassa er tom og at ingen nye brukere får innvilget arbeids- og utdanningsreiser.
Mange funksjonshemmede har stor arbeidsevne, men slipper ikke til.  Synshemmede er av de gruppene med minst arbeidsdeltakelse, selv om de fleste i yrkesaktiv alder kan og ønsker å jobbe hel- eller deltid.

Arbeidsdepartementet kan ikke love en løsning på den akutte situasjonen for de funksjonshemmede som har fått avslag på søknadene sine om arbeidsreisestøtte.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm opplyste i Stortingets spørretime onsdag at ordningen er til evaluering.

- Vi skal se på om den skal endres, om den skal gjøres mer permanent. Jeg vil komme tilbake til det i forbindelse med budsjettet.
Bjurstrøm forklarte at hun kjente til at funksjonshemmede har fått avslag.

- Det betyr ikke at man har færre på reiser, men man har ikke kunnet ta inn nye brukere på grunn av den budsjettmessige situasjonen.

Mister troverdighetRobert Eriksson, leder i Arbeids- og sosialkomiteen, mener regjeringens politikk bryter med festtalene om at alle skal med.

- Jeg er forundret over at funksjonshemmede ikke får anledning til å leve av eget arbeid. Frp foreslo å øke bevilgningene for at flere funksjonshemmede skulle få delta aktivt. Regjeringen mister enhver troverdighet hvis de ikke legger mer på bordet i det reviderte budsjettet. Når NAV tilrettelegger for funksjonshemmede i forhold til IA-avtalen, er det paradoksalt at regjeringen hindrer dem i å kunne reise til jobben, sier Eriksson.