Har marked - ikke politikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Stortingets vårsesjon slutter på samme måte som i fjor, med skyhøye boligpriser og etterlysning av en politikk på området. I mellomtida har prisene steget brattere enn før, Stortinget har behandlet en stortingsmelding om boligsituasjonen for unge og vanskeligstilte og vi har hatt et regjeringsskifte. Men situasjonen for førstegangsetablerere er bare blitt verre enn før. Jo mer boligprisene stiger, jo vanskeligere er det for dem som skal inn på markedet. For mange er inngangsbilletten uoverstigelig.
  • Etter at politikerne på åttitallet endret lovene som regulerte prisnivået på boliger og liberaliserte bankenes utlånspolitikk, er boligsituasjonen fullstendig overlatt til markedet. Og markedet reflekterer at den store majoritet har mye penger og i større grad vil bo i sentrale strøk hvor presset er størst. I Oslo gir dette seg utslag i at toinntektsfamilier med gjennomsnittsinntekter med rette spør seg om de har råd til å bo der, at par som skiller seg har store vansker med å skifte sine bo og at deres barn ikke vet sin arme råd.
  • For de fleste nordmenn er investering i bolig den største økonomiske utfordring i livet. Boliglånene blir bestemmende for vår økonomiske atferd på alle andre områder og bestemmer langt på vei også våre lønnskrav. Sentralbanksjefens renteøkning gjør ikke problemet mindre. Fraværet av en fungerende boligpolitikk eller et regulert marked for dem som ikke tilhører den tilfredse majoritet, er derfor i høyeste grad et samfunnsansvar.
  • Det er derfor fortjenstfullt at SVs Karin Andersen påtar seg oppgaven som utålmodig vaktbikkje på området. Hun pustet den daværende Bondevik-regjeringen i nakken, på samme måte som hun nå påpeker fraværet av handling fra Stoltenbergs regjering. Nåværende «boligminister» Sylvia Brustad ber i et innlegg i dagens avis om større tålmodighet. Planer og tiltak er på trappene. De vil komme til uttrykk i forslaget til neste års statsbudsjett, lover hun. Vi håper dette er tiltak som monner og ikke bare blir en fortsettelse av politikernes ansvarsfraskrivelse på området.