SAVNER SVAR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil vite når det ble kjent at fristen for å sikre Forsvarets skjermingsverdige objekter ble skjøvet på. Foto: Thomas Rasmus Skaug
SAVNER SVAR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil vite når det ble kjent at fristen for å sikre Forsvarets skjermingsverdige objekter ble skjøvet på. Foto: Thomas Rasmus SkaugVis mer

Moxnes savner terror-svar fra regjeringen

- Har spurt fem ganger

Når fikk daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vite at fristen for sikring av objekter ble utsatt med ti år? Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever svar.

Ifølge Rødt-leder Bjørnar Moxnes har Søreide ved minst fem anledninger unnlatt å svare på dette spørsmålet.

- En regjering kan ikke bare gi informasjon som passer med egen merkevarebygging. Stortinget må kunne stole på at regjeringa gir informasjon også når den har begått feil. Når regjeringa fortsatt virker så uvillig til å gi klare svar i denne saken, må vi nesten spørre oss om den virkelig har lært leksa av Riksrevisjonens refs, sier Moxnes til Dagbladet.

Regjeringen er kritisert av Riksrevisjonen for arbeidet med å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur mot terror. Under kontrollhøringen om saken i august ble det klart at Stortinget ikke ble informert om at regjeringen hadde forskjøvet fristen for sikring av Forsvarets skjermingsverdige objekter fra 2015 til 2025.

For politiets del er sikringen av i alt tolv objekter utsatt til 2020, fem år etter fristen som Stortinget fastsatte, da den såkalte sikkerhetsinstruksen ble vedtatt i 2010.

Fem ganger

- Det er synd at Søreide fortsatt ikke gir et klart svar på når hun, som daværende forsvarsminister, ble gjort kjent med at man opererte med 2025, når Stortinget hadde forutsatt at dette skulle være klart i 2015 og ikke var blitt informert om noen utsettelse, sier Rødt-lederen.

Han hevder Søreide ble stilt dette spørsmålet i litt forskjellige former fire ganger under kontrollhøringen på Stortinget. I etterkant fulgte Rødt opp en gang til.

- Ettersom hun ikke ga noe ordentlig svar under høringa, stilte vi spørsmålet på nytt i skriftlig form i håp om å få en avklaring. Denne gangen har Søreide og regjeringa hatt hele seks virkedager og hele kobbelet av PR-folk og rådgivere til rådighet. Da er det skuffende at vi ikke får et klart svar, sier Moxnes.

- Kunne vært tydeligere

Det er Søreides etterfølger som forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H), som har besvart det skriftlige spørsmålet fra Moxnes.

I svaret sitt påpeker han at det i tidligere korrespondanse mellom regjeringen og Stortinget ikke var mulig å oppgi noen presis sluttdato for sikringsarbeidet. Samtidig viser han til innrømmelsene som han kom med under høringen i kontrollkomiteen 27. august.

- Jeg erkjente at vi kunne ha vært tydeligere i vår informasjon til Stortinget, samt at vi ville se på mulighetene for å forsere arbeidet med å få på plass grunnsikringen. Jeg informerte også om at jeg vil komme tilbake med en status i arbeidet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019, anfører han.

Flere spørsmål

Denne uka sendte kontrollkomiteen et nytt brev til Statsministerens kontor i forbindelse med høringen på Stortinget.

Komiteen vil ha nye svar om terrorsikring fra både statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren. I alt dreier det seg om ni spørsmål, blant annet om Solbergs feilinformering til Stortinget i 2016 om objektsikringen og hvor langt man var kommet.

Det er også varslet at det vil bli en lukket høring om saken i oktober.