Har tatt ut 3,5 mrd. i utbytte på 5 år

Kjell Inge Røkke tar ut 604 millioner kroner i utbytte fra hans heleide toppselskap TRG, etter solide resultater i 2018.

Milliardgliset: Røkke eier personlig litt i overkant av to tredeler av aksjene i Aker. Foto: Finansavisen
Milliardgliset: Røkke eier personlig litt i overkant av to tredeler av aksjene i Aker. Foto: FinansavisenVis mer

Finansavisen: Kjell Inge Røkkes heleide selskap The Resource Group (TRG) tar ut 604 millioner kroner i utbytte etter 2018, 50 millioner kroner mer enn utbyttet året før. De siste fem årene har Røkke hentet inn 3,5 milliarder kroner i utbytte.

TRG er morselskapet i Røkke-konsernet som omfatter det børsnoterte datterselskapet Aker med flere operative virksomheter, og en rekke industrielle og finansielle engasjementer. Røkke eier personlig litt i overkant av to tredeler av aksjene i Aker, som har eier­interesser i selskapene Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield, Aker BioMarine, Aker Energy og Cognite.

Økt aktivitet

Røkkes TRG eier 99,7 prosent av TRG Holding, der konsernsjef i Aker Øyvind Eriksen har 0,20 prosent, og daglig leder og styremedlem i TRG Holding Olav Revhaug eier 0,09 prosent.

TRG Holding hadde i fjor et resultat før skatt på 1.123 millioner kroner mot 896 millioner kroner i 2017. Den positive endringen skyldtes økt aktivitet i Aker Solutions, Akastor og Kværner, som følge av at aktiviteten innenfor oljeservicesektoren begynte å ta seg opp i forhold til de siste års krevende markeder.

Røkkes oljesatsing i Ghana var også en positiv bidragsyter. Aker Energy startet boringen av første avgrensningsbrønn i slutten av 2018, og kunne før årets slutt bekrefte forventningene til volumet av oljeressurser. Oljeselskapet eies 50 prosent av Aker og 50 prosent av Røkkes TRG.

Utbyttepolitikk

TRG Holdings resultat kommer hovedsakelig av utbytte fra datterselskapet Aker. Aker har hatt en stabil utbyttepolitikk på 2 til 4 prosent av verdijustert egenkapital, og det er ingen tvil om at resultatet gjenspeiler suksessen i Aker. Totalt steg markeds­verdien, justert for utbytte, med 19,1 prosent i 2018, og Aker mottok rekordhøye 2,2 milliarder kroner fra oppstrømsaktiviteten i selskapsporteføljen.

Ubyttet i TRG Holding var 1.120 millioner kroner i 2018, og utbyttepolitikken har for øvrig en særegen fordelingsnøkkel. Røkke som eier 100 prosent av A-aksjene mottar hele utbyttet inntil 250 millioner kroner, deretter fordeles 51,9 prosent av resterende utbytte til B-aksjonærene Eriksen og Revhaug, og 48,9 prosent til Røkke.

Revhaug ville fredag ikke kommentere regnskapet for 2018.

Elendig fjerde kvartal

Selv om markedsverdien i Aker økte i 2018, opplevde selskapet et kraftig fall i aksjekursen i fjerde kvartal. Konsernsjef Øyvind Eriksen har tidligere uttalt at kurssvekkelsen likevel ikke påvirket den underliggende utviklingen i selskapets investeringer.

Markedsverdien av Akers industrielle selskapsportefølje falt fra 67,1 milliarder kroner til 44,5 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal. Eriksen har pekt på geopolitisk usikkerhet, økt finansiell usikkerhet og et kraftig oljeprisfall i slutten av året på 35 prosent, som årsaken til et finansielt svakt siste kvartal.

Null skatt

I 2016 overtok Røkke selskapet Aker Maritime Finance der det lå en skattefordel i form av et fremførbart underskudd på over to milliarder kroner.

Etter en omstrukturering i 2017 der skattefordelen ble overført til TRG Finance, fikk Røkke mulighet til å håve inn hundrevis av millioner kroner i utbytter i årene fremover uten å betale én krone i skatt.

I 2018 anslo Kapital Røkkes formue til 40 milliarder kroner, en økning på 20 milliarder kroner fra 2017. Røkke var dermed den femte rikeste personen i Norge etter fjorårets opptur.

Les også:

Fredriksen flykter ikke

Fra arbeidsløs og blakk til eiendomskonge