Har tog - mangler skinner

Endelig skulle høyhastighetstogene mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger komme på skinner. Togene er alt bestilt fra Tyskland. Men så mangler skinnene!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I statsbudsjettet for neste år er det bare satt av 57 av 1631 nødvendige millioner kroner til forbedringer på jernbanens tre hovedstrekninger.

  - Det er dramatisk for lite, sier leder av Forum Nye Bergensbanen, Kolbjørn Kværum, ordfører (Ap) i Ringerike til Dagbladet.  I går møtte han Stortingets samferdselskomité sammen med Bærums ordfører Odd Reinsfelt (H) og Bergens ordfører Ingmar Ljones (KrF) for å minne komiteen om Stortingets eget vedtak.

Stortinget sa ja


Under behandlingen av Norsk Jernbaneplan i vår gikk Stortinget inn for at det skulle brukes 1,6 milliarder kroner over de første fire åra til krengetogtilpasninger på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen.
  Det er det samme beløp Jernbaneverket har beregnet er nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg krengetog og gjøre togtrafikken mellom de største norske byene lønnsom.
  Med krengetog og nødvendige tilpasninger på jernbanestrekningene skal NSB BA kunne drive persontrafikk i konkurranse med fly og veitransport for egen regning uten å kreve staten for en krone.

Redusert reisetid


Med hastigheter opp til 160 km/t vil reisetida bli redusert med minst én time på hver strekning. Når Ringeriksbanen står ferdig, vil turen Oslo- Bergen bli minsket med ytterligere en time.
  Men nå ser det ut til at de 16 togene, til en verdi av 1350 millioner kroner, bestilt fra Adtranz i Tyskland, fortsatt må snegle seg forbi stasjoner og usikrede overganger.
 
«En forutsetning for at krengetogtiltakene skal kunne gi en hastighetsgevinst er imidlertid at banenettet på krengetogstrekningene er i god stand,» heter det i Samferdselsdepartementets budsjettforslag. Like fullt er bevilgningen peanøtter i forhold til det som er nødvendig.

- Sjokkert


- Jeg ble sjokkert da jeg så oppfølgingen av Stortingets vedtak på budsjettet for 1998. Det er 300 millioner kroner for lite i forhold til Jernbaneverkets beregninger, sier direktør i NSBs persontrafikk, Leif Øverland, til Dagbladet.
  - Skal vi klare å drive de tre fjerntogstrekningene bedriftsøkonomisk lønnsomt, forutsetter det investeringer i kjørevegen på 1600 millioner kroner over fire år, slik Stortinget har vedtatt.

Tog bestilt


På bakgrunn av Stortingets vedtak har NSB bestilt togene. De første vil bli levert i november neste år. Fra juni 1999 begynner driften av Sørlandsbanen, høsten '99 Dovrebanen og i år 2000 Bergensbanen.
  - Men med de bevilgninger som er satt av på neste års budsjett, vil vi verken klare å redusere reisetida eller å øke antall avganger som planlagt. Det er helt nødvendig om driften skal bli lønnsom, sier Øverland.

<B>BESTILT:</B> 16 krengetog, til en verdi av 1350 millioner kroner er bestilt til Sørlandsbanen og Dovrebanen i 1999. Men først ut er Gardemobanen, som etter planene tar i bruk slike tog neste år.