KURS PÅ STORTINGET: Mikhail Botsjkarev (51) deltok i forrige uke på et kurs om digitalisering på Stortinget, sammen med over 70 andre personer. Foto: Stortinget
KURS PÅ STORTINGET: Mikhail Botsjkarev (51) deltok i forrige uke på et kurs om digitalisering på Stortinget, sammen med over 70 andre personer. Foto: StortingetVis mer

Spionsiktet russer

- Har trolig ikke handlet alene

Lagmannsretten forkastet anke, og Mikhail Botsjkarev (51) blir dermed sittende i fengsel.

Anken over fengslingen av spionsiktede Mikhail Botsjkarev (51) er forkastet. Det opplyser Borgarting lagmannsrett. Russeren blir dermed sittende i varetekt.

Botsjkarev ble fengslet for 14 dager med brev- og besøkskontroll i Oslo tingrett lørdag, grunnet fare for bevisforspillelse og unndragelse (flukt). Russeren nekter straffskyld, og hans forsvarere, Bendik Falch-Koslung og Hege Aakre, anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett mandag.

Brukte to dager

Tre lagdommere har i går og i dag sittet og drøftet saken, uvanlig lenge for en anke over en fengslingskjennelse.

Lagmannsretten sier seg i det store og hele enig med tingretten, og går langt i å beskrive Botsjkarev som spion i kjennelsen.

«Lagmannsretten finner - i likhet med tingretten - at Botsjkarevs atferd og handlinger mens han deltok på ECPRD-konferansen på Stortinget, sammenholdt med opplysningene om aktivitetsnivå og modus for russisk etterretningsvirksomhet, tilsier at siktede har bedrevet etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter», skriver dommerne.

Det har vært spekulert på at russerens mistenkelige atferd på Stortinget i forrige uke, der han deltok på et kurs, er forenlig med ulovlig innsamling av data. Lagmannsretten understøtter denne oppfatningen.

«En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen», lyder det i kjennelsen.

Stoler ikke på ambassaden

Dommerne mener videre «at det ikke er sannsynlig at siktede har handlet alene».

«Etter lagmannsrettens vurdering vil siktede ved løslatelse ha mulighet til å påvirke forklaringen til vitner eller andre mulige impliserte i saken», skriver de.

Forsvarer Falch-Koslung har tidligere opplyst at den russiske ambassaden vil hjelpe sin statsborger med oppholdssted når han i framtida formodentlig slipper ut fra varetekt. I dagens kjennelse går det fram at ambassaden har lovet å bidra til at den siktede mannen ikke forlater landet.

Retten er imidlertid ikke beroliget av dette, og skriver at den varslede diplomatiske garantien «ikke er tilstrekkelig».

- Helt feilaktige

Forsvarerne er sterkt uenige i påstandene som kommer fram i kjennelsen fra lagmannsretten. Falch-Koslung forteller at klienten holder fast på sin tidligere forklaring.

IKKE ENIG: Forsvarer Bendik Falch-Koslung er sterkt uenig i lagmannsrettens kjennelse. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix
IKKE ENIG: Forsvarer Bendik Falch-Koslung er sterkt uenig i lagmannsrettens kjennelse. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix Vis mer

- Påstandene om at han ikke handlet alene, mener han er helt feilaktige. Årsaken er ganske enkelt at han har deltatt på et seminar som en helt vanlig deltaker, og at det ikke har skjedd noe straffbart, sier advokaten til Dagbladet.

- Det kommer i kjennelsen veldig konkrete påstander om hva din klient skal ha gjort, blant annet samlet inn opplysninger fra datanettverk på Stortinget. Hvilke kommenterer har du til det?

- Vi er på ingen måte enig i den bevisvurderingen. Samtidig er det vanskelig å konkretisere hvorfor vi ikke er enige, på grunn av klausulerte dokumenter, sier Falch-Koslung.

Advokaten har selv ikke vært i kontakt med Botsjkarev etter at anken ble forkastet, men sier at han nå vil ta kontakt for å vurdere om avgjørelsen skal ankes videre til Høyesterett.

- Har gode forklaringer

Falch-Koslung opplyste i går at Botsjkarev samarbeider under avhørene med PST, og at han «har gode forklaringer» på sin opptreden på seminaret.

- Han er villig til å bli i Norge til etterforskningen er ferdig, sa advokaten.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde frist til klokka 10 i formiddag med å komme med en kommentar til lagdommerne før de bestemte seg. Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken er svært tilbakeholden med å kommentere arrestasjonen av russeren og opplysningene i kjennelsen.

- Han er fengslet med brev- og besøkskontroll. Derfor verken kan eller vil vi kommentere dette, sier Hugubakken til Dagbladet.