Hard landing for norsk økonomi

Norges Bank tror at den sterke økonomiske veksten i Norge vil føre til en «hard landing» for norsk økonomi. Spørsmålet er ikke lenger OM men NÅR den økonomiske nedgangen kommer, er konklusjonen i Norges Banks inflasjonsrapport for første kvartal i år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mange økonomiske indikatorer peker i retning av en lønns- og prisstigning som vil gi en økonomisk smell. I næringslivet er kapasitetsutnyttelsen så høy at man kan snakke om økonomisk varmgang.

Etterspørselen etter arbeidskraft gjør at arbeidsledigheten kan komme ned mot 40.000 ved utgangen av året. Og til neste år vil ledigheten falle ytterligere og nærme seg nivået i 1987 da det ble registrert 27.000 arbeidsledige i Norge, eller en registrert ledighet på 1,75 prosent.

- Arbeidsmarkedet vil bli meget stramt, sier direktør Jan F. Qvigstad i Norges Bank.

Lønnsveksten i år vil, etter Norges Banks anslag, bli på 5,25 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng mer enn beregnet i forrige inflasjonsrapport. Til neste år kommer lønnsveksten til å ligge på 6 prosent. Konsumprisveksten i år og for neste år vil bli på henholdsvis 2,75 og 3 prosent. Her er det ingen økning i forhold til forrige inflasjonsrapport.

Ber om innstramming

I denne situasjonen formaner sentralbanksjef Kjell Storvik regjering og storting atter en gang om å stramme inn den økonomiske politikken, det vil si kutte ned på utgiftssiden på statsbudsjettet for å unngå at priser og lønninger løper løpsk.

På spørsmål fra NTB om det er for sent komme med innstrammingstiltak nå, viser Storvik til mulig tiltak i revidert nasjonalbudsjett til våren.

- Men det skal mye til av innstramminger for å få den stabiliseringen som er ønskelig. Det er også grenser for hva man kan få til av finanspolitiske innstramminger midt i året, sier Storvik.