Harde krav fra Siv og Per-Kristian

Bort med alle skatte- og avgiftsøkninger, inn med lettelser i stedet. Lavere vekst i offentlige utgifter. Mye mer til veier og mer til justis. Dette er blant de viktigste endringene Høyre og Frp krever for å gå med på et nytt budsjettforlik.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HELSE OG ELDRE:

Regjeringen: 1,6 milliarder kroner mer til eldre og til sammen 1,1 milliarder til de vedtatte planene på helseområdet. Høyre: Støtter forslaget

Frp: Krever betydelig mer, bl.a. statlige driftstilskudd til sykehjem.

DISTRIKTENE OG KOMMUNENE:

Regjeringen: Øker veibudsjettet med 377 millioner kroner.

Høyre: Altfor lite.

Frp: Altfor lite

Kommunenes inntekter:

Regjeringen: Reell vekst på ca. 1,1 milliarder kroner fra 1999 til 2000.

Høyre: Godtar ikke redusert skatteøre (den delen av skatteinntektene som kommunene selv får disponere) for de største kommunene, bl.a. Oslo.

Frp: Vil gi kommunene samme

realvekst.

INTERNASJONAL BISTAND:

Regjeringen: Økt internasjonal bistand med 828 millioner kroner og u-hjelp med 667 millioner.

Høyre og Frp: Her skal det kuttes kraftig.

UTDANNING:

Regjeringen: Bevilger bl.a. 225 mill. kroner til «tiltakspakke» for ungdomsskolen, firedobler bevilgningene til bruk av IKT og bevilger 180 mill. til kompetansereform for arbeidstakere.

Høyre: Her må det satses mer.

Frp: Totalbudsjettet tilstrekkelig, men vil omprioritere bruken.

FORSKNING:

Regjeringen: Økning med i alt 650 millioner kroner.

Høyre: Avventer forhandlinger.

Frp: Avventer.

NYSKAPING I NÆRINGSLIVET:

Regjeringen: 76 millioner mer til SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond).

Høyre: Vil gi stimulans direkte til bedriftene, ikke via SND.

Frp: Vil nedlegge SND. Vil forenkle og avbyråkratisere.

BARNEFAMILIENE:

Regjeringen: Øker kontantstøtten til 3000 kroner pr. måned, foreslår stimuleringstilskudd som gir 6000 nye barnehageplasser og utvider grensa for å motta barnetrygd fra 16 til 18 år.

Høyre: Ja til kontantstøtte, ja til barnetrygd opp til 18 år, men foretrekker økt statstilskudd til barnehagene.

Frp: Ja til kontantstøtte, ja til barnetrygd-utvidelse, men nei til barnehagetilskudd. Vil gi kontantstøtte til alle.

HUSBANKEN:

Regjeringen: Øker lånerammen med 2 milliarder kroner.

Høyre: Avventer.

Frp: Nei.

JUSTISSEKTOREN:

Regjeringen: Plusser på 250 millioner kroner gjennom økte gebyrer.

Høyre: Brukbart.

Frp: Krever betydelig større satsing.

VERFTS- OG OLJEINDUSTRIEN:

Regjeringen: 100 mill. kroner til program for nye prosjekter og ny aktivitet. Vil bygge nytt forskningsfartøy, to nye hurtigruteskip og et nytt kystvaktskip for å gi mer arbeid til verftene. Vil avvikle produksjonsavgiften gradvis og redusere COæ-2å-avgiften på sokkelen.

Høyre: Vil kutte mer i COæ-2å-avgiften.

Frp: Vil fjerne COæ-2å-avgiften og avvikle produksjonsavgiften raskere.

SKATTEENDRINGER:

Regjeringen: Øke satsen i minstefradraget fra 21 til 22 prosent, mens øvre beløpsgrense heves fra 34000 til 36000.

Øke likningstaksten for fast eiendom utenom skog med 10 prosent.

Øke innslagspunktet i toppskatten mindre enn lønnsveksten.

Oppheve dagens forsørgerfradrag.

Høyre: Vil øke minstefradrag og heve øvre beløpsgrense mer. Nei til økt likningstakst for fast eiendom. Høyere innslagspunkt for toppskatt. Nei til bortfall av forsørgerfradrag.

Frp: Det samme, men vil se nærmere på forsørgerfradraget.

ENDRINGER FOR PENSJONISTER:

Regjeringen: Foreslår skattelette for pensjonister med lavere inntekter og lav formue.

Høyre: Støttet.

Frp: Lureri: Minstepensjonistene betaler ikke skatt. Får bare merke økte utgifter til strøm og fyringsolje.

AVGIFTSENDRINGER:

Regjeringen: Økt el-avgift og dyrere fyringsolje (ca. 500 kroner i året).

Økt dieselavgift.

Bortfall av avgift på radio, fjernsyn og kassetter (gjør f. eks. stor TV 500 kroner billigere).

Billigere sterkvin (ca. 60 kroner pr. flaske) og sterkøl.

Dyrere rullings, sigarer, snus og skrå.

Dyrere kombibiler.

Høyre og Frp: Ja til reduserte alkoholavgifter og bortfall av radio-TV- og kassett-avgift. Nei til resten. Både Høyre og Frp vil redusere alkoholavgiften også forsvakvin og sprit. Høyre vil også gjøre brus billigere.