Hareide blir hørt: «Rogaland-finta» avvises

Vinneren tok alt under KrFs fylkesmøte i Rogaland. Ingen av de andre fylkene går inn for en liknende modell.

Det utløste beskyldninger om kupp og skittent spill at KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte i Rogaland vedtok å sende 15 blå delegater og bare 1 rød til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Avstemningen på fylkesårsmøtet hadde vist at 30 prosent av delegatene ønsket å søke regjeringssamarbeid mot venstre, men ble ikke representert i en fordeling der vinneren tok alt.

Etter Rogalands valg, ba fylkesledere om at det skulle kalles inn til hastemøte i landsstyret mandag. Der oppfordret partiledelsen sterkt til å finne løsninger for valg av delegater som speiler de ulike meningene i hvert fylkeslag.

Lytter til ledelsen

En gjennomgang Dagbladet har foretatt, viser at KrF-ledelsen ser ut til å bli lyttet til.

Det er hvert enkelt fylkesårsmøte som har den endelige myndigheten til å vedta hvordan delegatene skal plukkes ut, men ledelsen og sekretariatene i samtlige fylkeslag sier de vil anbefale valgordninger som speiler fylkesårsmøtet.

Foreløpig har fem fylkeslag gjennomført sine valg. Av disse er det bare i Rogaland at det har vært en ordning der vinneren har tatt så godt som alle delegatene. Det er også bare i Rogaland at Høyre-siden har vært i flertall. Buskerud, Hedmark og Finnmark og Oppland har alle hatt flertall for å søke regjeringssamarbeid med Sp og Ap

Telemark KrF skal avgjøre sitt veivalg i kveld. TA-redaktør Ove Mellingen tippet 4-2 i Hareides favør da han gjestet NRKs Politisk kvarter onsdag morgen. Partilederen var selv spent på utfallet i det han beskriver som en «vippestat».

- Telemark KrF kommer til å følge partiledelsens råd om en delegatsammensetning som i størst mulig grad speiler meningene i fylkeslaget. Vi ønsker en ryddig prosess som samler partiet, sier fylkesleder Erik Næss til Dagbladet.

I Agder, der Hareide etter alt å dømme vil gå på et nederlag, er budskapet det samme.

- Det er viktig å understreke at alle fylkesårsmøtene er suverene, men fylkesstyret vil utarbeide en anbefaling som er i tråd med ønsket om en speiling, sier fungerende fylkesleder Terje Eikin.

Superlørdag

Lørdag 27. oktober skal hele seks fylker si sin mening. Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Troms.

Arbeidsutvalget anbefaler at fylkeslaget sender en delegasjon som speiler fylkesårsmøtets syn på samarbeidsspørsmålet, skriver fylkesleder Dag Sele i Hordaland KrF i sakspapirene til det ekstraordinære årsmøtet.

Det samme gjelder Møre og Romsdal, ifølge NRK.

Trøndelag sender 13 delegater. - Vi tenker en bred delegasjon som skal speile Trøndelag, sier Fylkesleder Jon Normann Tviberg til Dagbladet.

Han har ikke villet si om han vil gå til høyre eller venstre.

Selv om Troms og Finmark KrF har slått seg sammen, sender de to fylkene selvstendige delegater.

- Vårt tydelige råd vil være å ikke binde opp delegatene og også å sende en delegasjon som speiler meningene i fylkesårsmøtet, sier Gerd H. Kristiansen, som snakker for KrF i Troms.

Hun mener utfallet er relativt åpent i fylkeslaget, men støtter selv den røde linja.

- Jeg er opptatt av å styrke sentrum. Med bakgrunn i det, støtter jeg Hareide, sier Kristiansen.

Justerer kurs

I Akershus hadde fylkesstyret i utgangspunktet foreslått å sende åtte delegater ut ifra posisjoner, og ikke ut ifra hvorvidt de representerer den ene eller andre retningen. Nå vil de foreta noen justeringer for at delegatene skal bli mer representative.

- Vi vil presentere en liste for salen, som forhåpentligvis kan oppfattes som rimelig rettferdig, og votere over dette som en samlet pakke. Hvis ikke har vi et reserveopplegg, som skal sikre at fordelingen av utsendinger speiler flertallet og mindretallet i salen, altså at ikke vinneren tar alt, sier fylkesleder i Akershus, Arne Willy Dahl.

Østfold avslutter

- Opplegget fra oss i fylkesstyret er at delegatene skal gjenspeile avstemningen, sier fylkesleder i Vestfold Laila Synøve Eliassen.

Fylkesleder i KrF Oslo, Espen Andreas Hasle, bekrefter at det også der vil være en ordning som speiler salen.

Østfoldingene er de siste til å velge delegater foran landsmøtet. Det skjer mandag 30. oktober. Fylkeslaget innleder med en votering om standpunkter til samarbeid.

- Når årsmøtet har sagt sitt, skal vi velge delegater hvor vi kommer til å anbefale at de skal speile årsmøtet, sier Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i KrF Østfold. Selv heller han mot å forhandle med dagens regjering.