- Harnes likner Tony Soprano

Lars Harnes, den antatte hovedmann bak Aker Brygge-ranet, ble av rettspsykiateren sammenliknet med mafiabossen Tony Soprano under en rettssak i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I rettssaken ble Harnes dømt til seks års ubetinget fengsel for kidnapping, dødstrusler, grov mishandling og tortur av en ekskamerat fra Bandidos.

Det var psykiater Asbjørn Restan som kalte Harnes en norsk Tony Soprano (James Gandolfini), da han utdypet sin skriftlige erklæring som psykiatrisk sakkyndig før dommen falt.

-  Harnes' personlighet er ikke ulik Tony Soprano. Begge lever to liv - ett som brutale og voldelige pengeinnkrevere, og ett som dedikerte familiefolk.

Brutalt ran

Omtrent slik ordla Restan seg i retten, på et utdypende spørsmål fra aktor Olav Helge Thue.

Pengeinnkreveren og mafiabossen Tony Soprano - og hans kumpaner - utviser en grenseløs brutalitet på jobben. Også mot sine egne, dersom han mener seg sveket. Hjemme derimot, er han opptatt av de samme trivialiteter og problemer som andre familiefedre og ektemenn. Baseball med sønnen, krangel med kona, bekymring over tidsklemma.

Torsdag kveld begynte en ny serie med «Sopranos»-episoder på NRK1, til strålende kritikker, og med hundretusenvis av nordmenn som tilskuere.

Lars Harnes har i en årrekke jobbet som pengeinnkrever, med ståsted i motorsykkelorganisasjonen Bandidos. Men da det siste offeret klarte å rømme - etter et skrekkdøgn teipet fast til en stol - fikk omverden kjennskap til detaljene.

Sist tirsdag fikk den norske «Sopranos»-versjonen sin avslutning med at Harnes ble ilagt fire ukers fengsel med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i total isolasjon.

Denne gang for et ytterst brutalt væpnet ran - utført mens han var ute på ett døgns pappapermisjon, en permisjon han var belønnet med på grunn av sin eksemplariske og høflige oppførsel.

Nettopp Lars Harnes' grusomme vold koblet med hans positive egenskaper i forhold til barn, familie, slekt, venner og naboer - gjorde at psykiateren sammenliknet ham med Tony Soprano i fjor.

En sterk dom

Dette er sitat fra dommen som viser hvordan Harnes og hans assistenter - men først og fremst Harnes selv - behandlet sin eksvenn fra Bandidos, etter å ha lokket ham i en felle, slått ham brutalt ned og teipet han fast til en stol, den siste februardagen i 2002:

«Frihetsberøvelsen og voldsutøvelsen mot XX (offeret - red. anm.) er forøvet på en usedvanlig rå og brutal måte. Retten finner det bevist at XX planmessig og systematisk ble utsatt for vedvarende vold på en særdeles smertefull og utspekulert måte i ca. 24 timer.

Forholdet kan best betegnes som tortur. Han ble som følge av dette påført ualminnelig lidelse og skader både fysisk og psykisk. Han opplevde intens frykt og hjelpeløshet, og var overbevist om at han skulle dø. Det framstår for retten som helt uforståelig hvorledes det er mulig at ikke noen av de tiltalte i løpet av mishandlingen viste det minste tegn til reservasjon, empati eller anger... »

To atskilte liv

Etter ett døgn klarte offeret å komme seg løs, hoppet utfor verandaen og falt fem meter rett ned, før han kravlet i sikkerhet. Han ble tilkjent en halv million kroner i erstatning og oppreisning, hovedsakelig fra Harnes.

Med disse grusomhetene rullet opp, spurte altså aktor Olav Helge Thue psykiater Asbjørn Restan hvordan tiltalte kunne leve to så tilsynelatende atskilte liv.

Restan sammenliknet da med Tony Sopranos, som også er beinhard på jobben og følsom på hjemmebane. Restan og hans kollega Bjørn Gundby skrev blant annet dette i sin erklæring:

«Ved siden av at han (Harnes - red.) har sin aktivitet i Bandidos, lever han en nærmest besteborgerlig tilværelse der han besøker sin gamle bestefar, tar seg av naboer, møter til foreldremøter på skolen, er fadder til dåpen av søsterens barn», skriver psykiaterne i sin erklæring til retten.

Psykiaterne refererte også til at han lett lar seg bevege av opera, og musikaler. Men han vil helst ikke oppfattes som et følelsesmenneske utad, da han frykter dette vil bli oppfattet som et tegn på svakhet internt i Bandidos.

Oppfatter seg helstøpt

Psykiaterne skriver videre:

«Det kan synes som observanden kan ha en splittet personlighet hvor han tilsynelatende helt følelsesmessig uberørt og uproblematisk kan foreta seg alvorlige voldshandlinger innenfor den kriminelle sfære, mens han ikke tar noe av dette med seg, heller ikke følelsesmessige reaksjoner, over i sitt sivile liv. ... Observanden har klar erindring for alt innenfor begge disse sfærer og opplever det som uproblematisk å kombinere begge liv inn i en person som han selv opplever som helstøpt.»

BLANT TOPPENE: Ranssiktede Lars Harnes hadde mange ansikter.
FAMILEFAREN: Psykiaterne beskriver Harnes som en piltoppfyllende familiefar, ikke ulikt Tony Soprano (James Gandolfini).