Hasj-bestemor fikk knallhard straff

Psykiske problemer i varetekt, isolasjon fra familie og tap av inntekt kan ikke tillegges vesentlig vekt i alvorlige narkotikasaker, slår Høyesterett fast.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette betyr at en 60 år gammel kvinne, som smuglet 50 kilo hasj til Norge, har fått straffen voldsomt skjerpet, etter en anke fra påtalemyndigheten.

I Oslo byrett ble bestemora dømt til en straff på åtte måneder for uaktsom smugling.
I Borgarting lagmannsrett ble straffen skjerpet til fire år. Tre år ble imidlertid gjort betinget. Den ubetingede delen på ett år ble ansett som sonet ferdig gjennom varetektstida på 228 dager. Storsmuglingen ble ikke ansett som uaktsom lenger.

Nå har Høyesterett skjerpet straffen til fem års fengsel. Ikke en dag er gjort betinget. Dommerne skriver:

- Varetektsfengsling vil nødvendigvis måtte medføre et avbrudd i inntektsgivende virksomhet, og i stor grad atskillelse fra familien.
I dette tilfellet har den isolerte tilværelsen under varetektstida vært en belastning for domfelte, som fikk betydelige psykiske problemer.

Men i saker av denne art, hvor det er tale om en alvorlig narkotikaforbrytelse som etter rettspraksis straffes med langvarig fengsel, tilsier de almenpreventive hensyn at slike individuelle forhold ikke kan tillegges vesentlig vekt, skriver dommerne.