«Hasjlektor» dømt

TRONDHEIM (Dagbladet): «Hasjlektoren» Knut Schrøder er i Trondheim byrett dømt til 3.500 kroner i bot for bruk av hasj og for besittelse av 0,48 gram marihuana. Men aktor fikk ikke rettens medhold i at straffen burde skjerpes, fordi Schrøder har uttalt seg positivt om hasj.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg er glad for at aktor ikke fikk medhold i at det skal være straffeskjerpende å delta i den offentlige debatt om hasj, sier Schrøder til Dagbladet.

Han fikk besøk av politi med narkotikahund etter at han hadde sagt på skolen at hasj ikke er farlig. Nå må han i tillegg til bota, betale 1.500 kroner i saksomkostninger.

Retten er delt i synet på om Schrøder kan regnes som straffskyldig for besittelse av marihuana:

Et flertall, bestående av dommer Tor Langbach og en av meddommerne, mener at han har vært kjent med at marihuanaen befant seg i hans bolig. Mindretallet, bestående av en av meddommerne, mener der i mot at det foreligger så mye tvil at tiltalte bør frifinnes på dette punkt.

Schrøder hadde på forhånd erkjent bruk av hasj, men nektet straffskyld for besittelse av marihuanaen.

Aktor i saken, politiadjutant Halvor Hjelm-Hansen, prøvde å få skjerpet straffen ved å legge ned påstand om at boten burde heves til 4.000 kroner.

Han begrunnet dette med at Schrøder har uttalt liberale holdninger til hasj mens han har vært lærer i grunnskolen.

Retten har ikke gitt påtalemyndigheten medhold i at straffen bør skjerpes, noe Schrøder sier seg svært glad for.

Han tok betenkningstid på om han vil anke dommen, men alt tyder på at dette ikke vil skje.

- Jeg mener at vi ikke bør bruke mer tid på en sak som denne. Det er etter min mening helt feil av politiet å bruke ressurser på slike bagatellmessige forhold, sier Schrøders forsvarer, kjendisadvokaten Christian Wiig.