VIL ENDRE REGLENE: SV-leder Audun Lysbakken håper på unnsetning fra KrF om private barnehager før partiet går i regjering. Her møter han glade barn utenfor Stortinget sammen med partifellene Snorre Valen og Kari E. Kaski.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
VIL ENDRE REGLENE: SV-leder Audun Lysbakken håper på unnsetning fra KrF om private barnehager før partiet går i regjering. Her møter han glade barn utenfor Stortinget sammen med partifellene Snorre Valen og Kari E. Kaski. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Lysbakken håper på hjelp fra KrF før partiet går i regjering

Hasteforslag fra SV kan strupe støtte til private barnehager

SV ber KrF om hjelp til å fjerne det partileder Audun Lysbakken kaller kontantstøtte for velferdsprofitører.

SV-lederen vil endre tilskuddet som staten gir private barnehager for å dekke de ansattes pensjonsutgifter, og fremmer denne uka et forslag om dette i Stortinget.

- Det viser seg at tilskuddet som gis er langt større enn det som faktisk brukes til å dekke pensjonsutgiftene. Mellomlegget går rett i lomma til eierne. Dette er altså en ren kontantstøtte til norske velferdsprofitører, sier Lysbakken til Dagbladet.

- Det er så lønnsomt å drive kommersielle barnehager at fortjenesten er tre ganger så høy som på Oslo Børs, fortsetter han.

Bønn til KrF

SV-lederen viser til en rapport fra rådgivingsselskaper BDO, som ble bestilt av Kunnskapsdepartementet og omtalt av Aftenposten i mai. Gjennomgangen knytter seg særskilt til seks av de ti største private barnehagekjedene, og viser at den opptjente egenkapitalen steg jevnt fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til knapt 4 milliarder kroner i 2016.

Avkastningen på eiernes egne investeringer i barnehagene var 28,3 prosent i årlig gjennomsnitt 2007–2016, regnet før skatt. Årlig avkastning på Oslo Børs var i gjennomsnitt 8,4 prosent i de samme årene, ifølge avisen.

- KrF har delt vår skepsis når det gjelder kommersialisering av velferden og hatt et hjerte for de små aktørene i barnehagesektoren. Det er nettopp disse som taper på dette systemet, sier Lysbakken.

Haster

I forrige uke ble det klart at et forslag fra Rødt og SV om meldeplikt ved salg, forkjøpsrett for kommunen og krav om å søke tilskudd på nytt når barnehager skifter eier, ikke vil få flertall på Stortinget.

Forslaget hadde til hensikt å gjøre det spekulasjon mindre lukrativt, men komitébehandlingen viste at det ikke blir vedtatt.

- Vi innser at det heller ikke er mulig å få flertall for å forby profitt i privat velferd nå. Men dette nye forslaget håper jeg vi vil få igjennom. Det er et fint første steg - og det haster, sier Lysbakken og fortsetter:

- Tiden renner ut. Vi er nødt til å få gjort noe med dette før KrF går i regjering med kommerskameratene Høyre og Frp. De to partiene har vist seg totalt uvillig til å gjøre noe som helst konkret med velferdsprofitørene, sier han.

Endret forskrift

Kommunenes pensjonsutgifter skal ifølge regelverket holdes utenfor beregningen av statlige tilskudd til private barnehager. Men et såkalt sjablongtillegg på 13 prosent av lønnsutgiftene skal gis i kompensasjon for utgifter til pensjon - og er stridens kjerne.

Lysbakken viser til en forskningsrapport fra Høgskolen Innlandet, som framholder at dette er langt høyere enn det de faktiske pensjonsutgiftene. Fra 2009 til 2013 utgjorde pensjonsutgiftene bare 3,6 prosent av lønnsutgiftene i kommersielle barnehager. Til sammenligning hadde de kommunale barnehagene i samme periode pensjonsutgifter på 17,4 prosent av lønnsutgiftene.

- Det flate pensjonstilskuddet blir dermed en kilde til profitt for eierne, samtidig som det blir et insentiv for kommersielle eiere for å ha en billigst mulig pensjonsordning, påpeker SV-lederen.

Avviser regnestykke

KrFs talsperson på feltet, Hans Fredrik Grøvan, har ikke besvart Dagbladets henvendelse om saken. Men administrerende direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund advarer partiet mot å stemme for SV-forslaget.

- Hvis SV og KrF ønsker å bevare mangfoldet og hjelpe små og enkeltstående barnehager, så må de se på den grunnleggende urettferdigheten i dagens finansieringssystem, ikke bare på enkeltelementer som pensjon, sier Lindboe. Hun viser til at tilskuddene til private barnehager kan variere med så mye som 100 000 kroner per barn fra kommune til kommune.

KRITISK: Anne Lindboe i PBL advarer mot SV-forslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
KRITISK: Anne Lindboe i PBL advarer mot SV-forslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

At avkastningen er høy blant private barnehageeiere skyldes ifølge Lindboe at kravene til egenkapital var lave da SV og stortingsflertallet inviterte private aktører inn i markedet for å sikre full barnehagedekning.

- Lave krav til egenkapital kombinert med høy grad av finansiering fra Husbanklån og annen gjeld, gjør at relativt lave overskudd gir høy prosentvis avkastning på en liten egenkapital, sier hun.

Avviser regnestykke

Lindboe går også i rette med rapporten fra Høgskolen i Innlandet. Ifølge PBL er det ikke riktig at pensjonskostnadene i gjennomsnitt utgjorde 3,6 prosent av lønnsutgiftene mellom 2009 og 2013. Årsaken er at pensjonskostnadene som er betalt av barnehagens premiefond ikke er tatt med.

- Dermed fremstår pensjonskostnadene i de aktuelle private barnehagene som lavere enn de i realiteten er, sier Lindboe. Hun viser til at 95 prosent av de ansatte i private barnehager nå har tariffavtale når hun går i rette med SV-lederen.

- For de ansatte er ytelsene i disse avtalene konkurransedyktige med ordningene for ansatte i kommunale barnehager, hevder hun.