Hastverk er lastverk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen skal ifølge Aftenposten ha møtt veggen i sitt arbeid med omstilling og fornyelse av offentlig sektor. De ansattes hovedorganisasjoner har reagert på tempoet i prosessen og forlanger et ord med i laget. Leder i Norsk Tjenestemannslag, Turid Lilleheie, mener regjeringen har overkjørt de ansatte, som har måttet lese i avisa om hva som skal skje med deres arbeidsplasser. Administrasjonsminister Jørgen Kosmo innrømmer overfor avisa at de ansattes medbestemmelse ikke har vært godt nok ivaretatt.
  • Erkjennelsen førte til et møte mellom den politiske ledelsen og hovedorganisasjonene før sommerferien. Der ble det påpekt at Arbeids- og administrasjonsdepartementet ikke hadde fulgt de avtaler som foreligger om endringer i organisasjonen. Kosmos og hans lojale stabs iver etter å nå resultater førte til at det hele, ifølge de ansattes organisasjoner, gikk over stokk og stein. Resultatet av møtet ble et rundskriv fra Kosmo til regjeringens øvrige statsråder hvor det slås fast at ingen etater og kontorer kan legges ned uten avtale med de berørte fagorganisasjoner.
  • Dette blir framstilt som om Kosmo nå gjør knefall for fagbevegelsen og gir de ansatte vetorett. NHO-direktør Kristin Clemet mener det er et demokratisk problem at staten på denne måten gir fra seg sin styringsrett, noe som igjen rammer politikerne og demokratiet. Hvis det hadde vært situasjonen, hadde Kristin Clemet hatt et poeng. Men alt tyder på at dette først og fremst handler om å sikre at omstillingsprosessen foregår på en ryddig måte. Verken offentlige eller private arbeidsgivere kan sette en strek over avtaler de selv er en part i. Avtalene er inngått av hensyn til begge sider i arbeidslivet. De kan også sies opp fra begge sider.
  • Venstre-leder Lars Sponheim har rett når han påpeker at staten ikke er til for de ansatte, men for borgerne. Men også han innser at de ansatte må ha rett til å bli hørt. Som erfaren politiker vet han også at det er svært viktig å ha de ansatte med på lag i en prosess som involverer svært mange tusen menneskers arbeidsplass og levebrød. Men det skal selvsagt heller ikke være slik at de ansatte skal ha en «vetorett til å bevare det offentlige slik det er i dag», som Sponheim formulerer det.
  • Vel kan det hevdes at organisasjonene i Norge har for stor makt og bruker denne til å påvirke politikken. Men helt siden den første hovedavtalen ble inngått i arbeidslivet i 1935, har det vært gjensidig aksept for at trafikkregler er til beste for begge parter. Når disse brytes, er det naturlig at det påpekes. Hvis politikerne mener de inngåtte avtaler er en hemsko for en nødvendig omstilling av samfunnet, får de oppheve avtalen eller endre den ved første korsvei.